post image

Thế nào là một lập trình viên Full-Stack?

Full-stack developer (FSD) là người có thể làm các công việc liên quan tới databases, servers, systems engineering và client work. Họ có thể là một FSD về di động (mobile stack), web (web stack) hoặc phần mềm (native applications). 1. Full-stack Developer = Mr. Do It All! Anh chàng FSD quen thuộc với tất