[Thực hành] Copy các file có dung lượng lớn

Mục tiêu Luyện tập làm việc với file binary. Mô tả Viết một ứng dụng cho phép copy các file có dung lượng lớn. Ứng dụng cho phép nhập vào đường dẫn của file nguồn, đường dẫn của thư mục đích và sao chép file nguồn sang thư mục đích. Hướng dẫn Bước 1: Tạo class Main, Trong