Cách tối ưu hóa hiệu năng khi lập trình Java

Trong Java việc tối ưu hoá hiệu năng là công việc rất quan trọng, nó không chỉ giúp code thông thoáng hơn, giúp tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống hơn, mà các kĩ thuật được trình bày dưới đây sẽ giúp nâng cao hiệu suất (performance) làm việc của Java khi chạy chương trình! Một lập trình viên