6 Bài Học Cần Nhớ Cho Lập Trình Viên Tuổi 20

Năm 20 tuổi, tôi đã có được công việc lập trình parttime đầu tiên trong cuộc đời. Trong những năm qua, tôi đã trưởng thành rất nhiều nhờ vào những bài học. Vẫn còn một đoạn đường dài để trở thành một lập trình viên xuất sắc, nhưng tôi đang từng ngày tiến gần hơn một

Khi Nào Thì Coder Không Nên Viết Code?

Là một lập trình viên, viết code là phần lớn nhất trong công việc của bạn. Trong sự nghiệp lập trình của mình, bạn sẽ phải giải quyết với các loại yêu cầu khác nhau bằng cách viết các đoạn code. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Bạn có nên viết tất cả các