post image

10 Framework cho Java Developer

Java đã và đang là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất, trong tương lai gần, có rất ít cơ hội cho các ngôn ngữ khác có thể thay thế Java, ít nhất là trong năm 2019. Những thông tin về framework luôn luôn là mối quan tâm lớn của các IT Developer, Lập trình viên, IT

post image

String Pool trong Java

Trong Java, String là một nội dung quan trọng mà các lập trình viên Java cần phải nắm được. Và bên trong String lại có rất nhiều các concept khác nhau và một trong các concept liên quan đến String đó là String Pool. Đây sẽ là concept mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm