Nguyên lý SOLID

SOLID là gì? Trong môi trường làm việc thực tế, chúng ta sẽ nhận thấy rằng sản phẩm chúng ta làm ra luôn luôn có sự thay đổi và mở rộng chức năng theo thời gian. Không có phần mềm nào có thể đứng vững theo thời gian mà không thay đổi. Và chúng ta