post-image

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình java

Giới thiệu Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun MicroSystem năm 1991. Ban đầu Java được

post-image

Annotation trong Java 8

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số tính năng mới hỗ trợ cho Annotation trong Java 8 là Repeating annotation, Type Annotation. Nếu bạn chưa biết về Annotation, hãy xem bài viết Hướng dẫn sử dụng Java Annotation trước khi tiếp tục xem nội dung tiếp theo của bài viết. Repeating annotation Annotations được

post-image

Regular Expression (Regex) trong Java

Thường khi bạn cần viết mã để xác thực đầu vào của người dùng, chẳng hạn như để kiểm tra xem đầu vào có phải là một số, một chuỗi với tất cả các chữ cái thường hoặc có chữ cái viết hoa. Bạn viết như thế nào loại mã này?Một cách đơn giản và

post-image

Đồng bộ (Synchronization) Threading Java

Đồng bộ trong java (Synchronization in java) là khả năng kiểm soát truy cập của nhiều luồng đến bất kỳ nguồn tài nguyên dùng chung (shared resource) nào. Vấn đề của đa luồng là thường xuyên có trường hợp nhiều luồng muốn truy cập cùng một nguồn tài nguyên vào cùng một thời điểm. Ví dụ

post-image

Xử lý ngoại lệ

Làm thế nào để xử lí ngoại lệ sau khi đã biết thông tin về các loại ngoại lệ có thể phát sinh từ các phương thức ta dùng đến trong chương trình? Có hai lựa chọn, một là giải quyết tại chỗ, hai là tránh né trách nhiệm. Thực ra lựa chọn thứ hai

post-image

Exception là gì?

Lỗi chương trình là chuyện thường xảy ra. Các tình huống bất thường cũng xảy ra. Không tìm thấy file. Server bị sự cố. Ngoại lệ (exception) là thuật ngữ chỉ tình trạng sai hoặc bất thường xảy ra khi một chương trình đang chạy. Ta có thể gặp vô số các tình huống như

post-image

Java Collections Framework

Giới thiệu Lựa chọn cấu trúc dữ liệu tốt nhất và các thuật toán cho một tác vụ cụ thể là một trong những chìa khóa để phát triển phần mềm chất lượng cao. Cấu trúc dữ liệu (data structure) là một tập các dữ liệu được tổ chức sao cho có hiệu quả nhất.

post-image

Một số Extension hay hữu ích cho lập trình viên

Các trình duyệt hiện đại như Google Chrome không chỉ cung cấp trải nghiệm tốt khi truy cập trang web mà còn cung cấp các công cụ ngon bổ miễn phí cho các lập trình viên web để xây dựng các ứng dụng. Bạn có thể chọn từ một loạt các tiện ích mở rộng