post image

Phân biệt POP và OOP

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về POP và OOP để xem chúng khác nhau như thế nào nhé. POP là gì? Là phong cách lập trình thông thường. Cách tiếp cận này còn được gọi là phương pháp từ trên xuống. Trong phương pháp này, một chương trình được chia thành

post image

Mô hình MVC

Mô hình MVC là gì? Mô hình MVC là viết tắt của Model – View – Controller. Mẫu này được sử dụng để phân tách mối quan tâm của ứng dụng. Model – Model đại diện cho một đối tượng hoặc dữ liệu. Nó cũng có thể có logic để cập nhật Controller nếu dữ

post image

Xây dựng Crawler siêu đơn giản với Java

Giới thiệu Crawler là một công cụ giúp thu thập dữ liệu, thông tin từ các trang web khác nhau. Một trong những ví dụ về crawler mà chúng ta gặp hằng ngày là Google. Google là một hệ thống có nhiều máy chủ có thể crawling rất nhiều trang web trên Internet, từ đó

post image

Ép kiểu trong Java

Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức cơ bản về ép kiểu trong Java. Ép kiểu là gì? Ý nghĩa của ép kiểu? Ép kiểu là cách chuyển biến thuộc kiểu dữ liệu này thành biến thuộc kiểu dữ liệu khác. Ý nghĩa: Việc chuyển kiểu dữ liệu sẽ đến lúc

post image

Clean Code là gì?

Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một số kiến thức về Clean Code. Hãy cùng mình tìm hiểu Clean Code là gì và tại sao phải sử dụng chúng nhé. Clean Code là gì? Clean Code là thuật ngữ để chỉ những mã nguồn tốt bao gồm các đặc điểm:

post image

Cách sử dụng Iterator trong Java

Những điều cơ bản cần biết  Trước khi nói đến Iterator và cách sử dụng Iterator, bạn phải biết: Mỗi collection là một Iterable. Ta có thể lấy đối tượng Iterable của nó để duyệt toàn bộ các phần tử trong collection. Interface Collection kế thừa từ interface Iterable. interface Iterable định nghĩa phương thức iterator, trả về một iterator. Nói đến Iterator thì

post image

Từ khóa this trong Java

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từ khóa this trong Java nhé. Ánh xạ đối tượng khi cần sử dụng Nếu không sử dụng this trong phương thức khởi tạo, ta có ví dụ sau: Ta hãy thử khởi tạo đối tượng và in thông tin ra Kết quả: Ta thấy xuất hiện giá