post image

Enum trong java

enum là một từ khóa trong Java, là một kiểu dữ liệu đặc biệt được sử dụng để đại diện cho hằng số cố định. Một enum có thể chứa các trường, phương thức và constructor. Bởi vì các giá trị của Enum là các hằng số, nên tên của các trường kiểu enum thường là

post image

Giới thiệu JDBC Connection Pool

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu là một quá trình rất tốn tài nguyên và đòi hỏi nhiều chi phí. Hơn nữa, trong một môi trường đa luồng, việc mở và đóng nhiều kết nối thường xuyên và liên tục ảnh hưởng rất nhiều đến performance và tài nguyên của ứng dụng. Trong

post image

Ví dụ login sử dụng mô hình MVC trong Java

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu MVC là gì, ưu và nhược điểm của mô hình này. Ở phần này chúng ta sẽ thực hành tạo chương trình login bằng mô hình MVC. Tạo model: LoginModel.java Tạo view: LoginView.java Lớp này chứa 2 phương thức: Phương thức showMessage(): hiển thị thông tin cho

15 ĐỨC TÍNH của một lập trình viên giỏi

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường gặp nhiều thách thức khi tìm nhân viên lập trình tài năng, giàu kinh nghiệm và đặc biệt là lương phải phù hợp trong khi ngân sách thì có hạn. Thực tế là hầu hết các công việc của một lập trình viên được làm việc trên máy

post image

Công việc hằng ngày của một lập trình viên

Chào các bạn, Nhắc tới lập trình là nhắc tới các dòng code, nhắc tới các dòng code là nhắc tới lập trình viên, nhưng lập trình viên liệu có phải chỉ biết viết code? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những công việc hằng ngày và điển hình nhất của lập