apache-kafka

Apache Kafka là gì? Các khái niệm cơ bản về Apache Kafka

Kafka là một từ ngữ khá thông dụng trong hầu hết các nghành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp ngày nay. Hầu như mọi công ty hàng đầu trên thế giới đều đang sử dụng kafka trong nền tảng cơ sở hạ tầng của mình. Nhưng câu hỏi đặt ra nó là gì và sức ảnh hưởng của nó ra sao?

Tổng hợp 200+ tài liệu, sách, bài thực hành, video hướng dẫn lập trình… từ cơ bản đến nâng cao

Kafka là gì?

Kafka là nền tảng streaming phân tán, có thể mở rộng và là sản phẩm mã nguồn mở. Dự án Kafka ban đầu được phát triển bởi Linkedin sau đó trở thành dự án Apache mã nguồn mở vào năm 2011. Kafka được viết bằng ngôn ngữ Scala và Java. Nó được viết ra nhằm mục đích cung cấp một nền tảng mà có độ trễ thấp và thông lượng cao cho việc xử lý các nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Các khái niệm cơ bản về Apache Kafka

Kafka là gì? – Có thể hiểu là một hệ thống logging để lưu lại các trạng thái của hệ thống đề phòng tránh mất thông tin.

  • PRODUCER: Kafka lưu, phân loại message theo topic, sử dụng producer để publish message vào các topic. Dữ liệu được gửi đển partition của topic lưu trữ trên Broker.

TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH

  • CONSUMER: Kafka sử dụng consumer để subscribe vào topic, các consumer được định danh bằng các group name. Nhiều consumer có thể cùng đọc một topic.
  • TOPIC: Dữ liệu truyền trong Kafka theo topic, khi cần truyền dữ liệu cho các ứng dụng khác nhau thì sẽ tạo ra cá topic khác nhau.
  • PARTITION: Đây là nơi dữ liệu cho một topic được lưu trữ. Một topic có thể có một hay nhiều partition. Trên mỗi partition thì dữ liệu lưu trữ cố định và được gán cho một ID gọi là offset. Trong một Kafka cluster thì một partition có thể replicate (sao chép) ra nhiều bản. Trong đó có một bản leader chịu trách nhiệm đọc ghi dữ liệu và các bản còn lại gọi là follower. Khi bản leader bị lỗi thì sẽ có một bản follower lên làm leader thay thế. Nếu muốn dùng nhiều consumer đọc song song dữ liệu của một topic thì topic đó cần phải có nhiều partition.
  • BROKER: Kafka cluster là một set các server, mỗi một set này được gọi là 1 broker
  • ZOOKEEPER: được dùng để quản lý và bố trí các broker.
Cấu trúc kafka chi tiết

Apache Kafka hoạt động như thế nào?

Kafka được xây dựng dựa trên mô hình publish/subcribe, tương tự như bất kỳ hệ thống message nào khác. Các ứng dụng (đóng vai trò là producer) gửi các messages (records) tới một node kafka (broker) và nói rằng những messages này sẽ được xử lý bởi các ứng dụng khác gọi là consumers. Các messages được gửi tới kafka node sẽ được lưu trữ trong một nơi gọi là topic và sau đó consumer có thể subcribe tới topic đó và lắng nghe những messages này. Messages có thể là bất cứ thông tin gì như giá trị cảm biến, hành động người dùng,…

THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

Apache Kafka

Topic có thể được xem như là tên của một danh mục mà các messages sẽ được lưu trữ và được đẩy vào.

Kết luận

Kafka đang nhanh chóng trở thành trụ cột của đường ống dữ liệu đối với bất kỳ tổ chức nào. Kafka cho phép bạn có một lượng lớn các messages đi qua một phương tiện tập trung và lưu trữ chúng mà không cần phải lo lắng gì về những vấn đề như hiệu suất hay mất mát dữ liệu. Kafka có thể là thành phần trung tâm trong mô hình kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) và cho phép bạn phân tách giữa ứng dụng này với ứng dụng khác.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status