[Thực hành] Refactoring – tách biến

Mục tiêu

Luyện tập kỹ thuật tách biến.

Điều kiện:

– Vận dụng được kỹ thuật tách biến

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn.

Hướng dẫn

Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn

Tải mã nguồn tại: https://github.com/codegym-vn/java-cleancode-refactoring-variable-extraction

Mở file FizzBuzz.java và FizzBuzzTest.java để tìm hiểu mã nguồn và các test case.

Bước 2: Tách biến

Trong mã nguồn hiện tại, các biểu thức trong các điều kiện if gây khó khăn khi đọc, do đó chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật tách biến đối với các biểu thức này.

Mã nguồn sau khi tách biến.

public static String fizzBuzz(int number){
boolean isFizz = number % 3 == 0;
boolean isBuzz = number % 5 == 0;

if(isFizz && isBuzz)
return "FizzBuzz";

if(isFizz)
return "Fizz";

if(isBuzz)
return "Buzz";

return number + "";
}

Lưu ý: Sau mỗi bước tách biến thì cần chạy lại các test case để đảm bảo mã nguồn vẫn hoạt động tốt.

Hướng dẫn nộp bài

– Up bài lên Github

– Paste link vào phần nộp bài và nhấn submit

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status