[Thực hành] Triển khai Object Pool

Creational Design Patterns

Mục tiêu

Luyện tập việc áp dụng Object Pool trong các tình huống thực tế.

Mô tả

Triển khai Object Pool theo hướng dẫn ở đây: https://sourcemaking.com/design_patterns/object_pool/java

Nếu không sử dụng Object Pool thì giải pháp có thể có là gì? Đâu là những lợi ích của Object Pool so với giải pháp đó?


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *