[Thực hành] Triển khai Object Pool

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập việc áp dụng Object Pool trong các tình huống thực tế.

Mô tả

Triển khai Object Pool theo hướng dẫn ở đây: https://sourcemaking.com/design_patterns/object_pool/java

Nếu không sử dụng Object Pool thì giải pháp có thể có là gì? Đâu là những lợi ích của Object Pool so với giải pháp đó?

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.