[Thực hành] Triển khai Strategy

Behavioral Design Pattern

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập việc áp dụng Strategy trong các tình huống thực tế.

Mô tả

Triển khai Strategy thông qua một ứng dụng quản lý sách như hướng dẫn ở đây: https://sourcemaking.com/design_patterns/strategy/java/1

Nếu không áp dụng Strategy thì giải pháp có thể là gì? Đâu là những lợi ích của Strategy so với giải pháp đó?


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *