javabean-la-gi

Cùng tìm hiểu về JavaBean

JavaBean là một cụm từ không còn xa lạ đối với các lập trình viên. Tuy nhiên để rõ hơn về Javabean là gì và các đặc tính về javabean, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

JavaBean là gì?

JavaBean là các lớp Java thuần, dùng để thể hiện các thực thể trong các chương trình Java. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng JavaBean trong lập trình Java Web với JSP.  

Một lớp JavaBean sẽ có 3 đặc điểm như sau về mặt cú pháp:  

 • Là một public class
 • Có các thuộc tính private
 • Ứng với mỗi thuộc tính, lớp sẽ cung cấp một cặp phương thức setter / getter để truy cập và thao tác với giá trị của từng thuộc tính.

Để phân biệt giữa một Javabean với các lớp khác trong Java cần căn cứ vào các đặc trưng sau:

 • Javabean cung cấp một constructor mặc định, không có tham số.
 • Nó có thể xếp thứ tự và triển khai Serializable interface.
 • Nó có thể có một số đặc tính mà có thể được đọc và được viết.
 • Nó có thể có một số phương thức “getter” và “setter” cho các đặc tính.

Hướng dẫn tạo và sử dụng Javabean trong JSP

Bước 1:

Mở trình soạn thảo Java. Tiếp đến tạo mới một Java Web Project. Đặt tên cho project và chọn được dẫn thư mục chứa project.

Bước 2:

Tạo một Java class dùng để thể hiện JavaBean. Ở đây ta lấy ví dụ định nghĩa lớp và “Nhanvien”

Khai báo các properties,tiếp đến tạo ra các cặp method setter/getter.

Bước 3:

Tạo ra một trang JSP để viết mã giao hiện trong đó có sử dụng Javabean. Tiếp đến ta gọi các method của Javabean

Ở đây có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau:

 • Sử dụng JSP Scriptlets: <% %>
 • Hoặc sử dụng action <jsp:useBean>

Sau đó là hiển thị kết quả trên trang JSP.

Ý nghĩa của các thẻ:

 • <jsp:useBean>: Dùng để định vị hoặc tạo ra đối tượng JavaBean.
 • <jsp:setProperty>: Dùng để thiết lập giá trị cho thuộc tính của JavaBean.
 • <jsp:getProperty>: Dùng để get (lấy) giá trị thuộc tính của JavaBean. 

Action useBean khai báo JavaBean để sử dụng trong một tệp JSP.

Sau khi được khai báo, bean trở thành một biến script có thể được truy cập bởi cả các phần tử script và các thẻ tùy chỉnh khác được sử dụng trong JSP.

Cú pháp đầy đủ cho thẻ useBean như sau:

<jsp:useBeanid = “Tên Bean”scope = “Phạm vi của Bean”typeSpec/>

Ở đây các giá trị cho thuộc tính scope có thể là:

 • Một page
 • Một request
 • Một session
 • hoặc dựa trên yêu cầu của ứng dụng

Giá trị của thuộc tính id (Tên Bean) có thể là bất kỳ giá trị nào miễn là nó là một tên duy nhất trong số các khai báo useBean khác trong cùng một tệp JSP.

Tổng kết

Như vậy, qua bài viết này mình đã giới thiệu cho bạn sơ bộ cách tạo và sử dụng JavaBean trong JSP.

Bạn sẽ còn gặp và sử dụng đến JavaBean nhiều khi học lập trình Java Web với JSP và Servlet.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status