[Thực hành] Static Property

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Static Property

Mô tả

Giả sử chúng ta có một lớp Car với một số thuộc tính (biến thể hiện). Bất cứ khi nào các đối tượng mới được khởi tạo từ lớp Car này, mỗi đối tượng mới sẽ có bản sao riêng biệt của các biến thể hiện này.

Tuy nhiên, giả sử chúng ta đang tìm kiếm một thuộc tính chứa số lượng đối tượng Xe được khởi tạo và được chia sẻ trên tất cả các trường hợp để chúng ta có thể truy cập và tăng nó khi khởi tạo.

Hướng dẫn

Bước 1:Xây dựng lớp Car, trong lớp Car chúng ta khai báo thuộc tính static numberOfCars:

“`

package com.codegym;

public class Car {

    private String name;

    private String engine;

    public static int numberOfCars;

    public Car(String name, String engine) {

        this.name = name;

        this.engine = engine;

        numberOfCars++;

    }

    // getters and setters

}

“`

Bước 2: Xây dựng lớp TestStaticProperty

“`

package com.codegym;

public class TestStaticProperty {

    public static void main(String[] args) {

        Car car1 = new Car(“Mazda 3″,”Skyactiv 3”);

        System.out.println(Car.numberOfCars);

        Car car2 = new Car(“Mazda 6″,”Skyactiv 6”);

        System.out.println(Car.numberOfCars);

    }

}

“`

Trong Java, nếu một thuộc tính được khai báo là static, thì một bản sao của thuộc tính đó được tạo và chia sẻ giữa tất cả các đối tượng của lớp đó. Không quan trọng chúng ta khởi tạo một lớp bao nhiêu lần, sẽ luôn chỉ có một bản sao của thuộc tính tĩnh. Giá trị của thuộc tính tĩnh này sẽ được chia sẻ trên tất cả các đối tượng của lớp.

Bước 3: Chạy và quan sát kết quả

Hướng dẫn nộp bài:

  • Up mã nguồn lên github
  • Paste link github vào phần nộp bài

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status