20 công cụ Java tốt nhất cho Developers (Phần 3)

14. GROOVY

Groovy là một công cụ mạnh mẽ với khả năng biên dịch. Nó nhằm mục đích cải thiện năng suất của nhà phát triển. Đặc trưng: Cú pháp ngắn gọn, dễ đọc và diễn cảm. Nó tích hợp dễ dàng với bất kỳ chương trình Java nào để cung cấp một ứng dụng hiệu quả với các tính năng mạnh mẽ. Tích hợp liền mạch với Java và các thư viện bên thứ ba khác. Cú pháp linh hoạt & dễ uốn, tích hợp và tùy chỉnh nâng cao. Tuyệt vời để viết bài test.

Liên kết tải xuống: http://groovy-lang.org/doad.html

15. YOURKIT

YourKit là một công cụ sáng tạo để định hình các ứng dụng Java & .NET. Nó là bộ thiết lập tiêu chuẩn trong sự phát triển của các công cụ định hình. Đặc trưng: Quá trình cài đặt đơn giản. Môi trường thân thiện với nhà phát triển. Tích hợp liền mạch với IDE và máy chủ ứng dụng. Khả năng phân tích mạnh mẽ. Đường hầm SSH tích hợp hỗ trợ dễ dàng cấu hình trong các điều kiện mạng bị hạn chế. Chính sách cấp phép cho phép không giới hạn số lượng ứng dụng được định hình. Nó cung cấp web giám sát cấp cao, cơ sở dữ liệu, I / O.

Liên kết tải xuống: https://www.yourkit.com/java/profiler/doad/

16. ECLIPSE

Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp nguồn mở cho Java. Nó cung cấp các tính năng hiện đại, số lượng lớn các công cụ mô hình hóa, các công cụ kiểm tra java và các khung phát triển. Đặc trưng: Phát triển theo mô hình. Tích hợp dễ dàng và liền mạch với JUnit. Cung cấp báo cáo chi tiết đầy đủ. Nó cũng dễ dàng để tùy chỉnh. Kết hợp với Máy chủ báo cáo lỗi tự động Ctrlflow. Eclipse cung cấp công cụ tốt nhất cho các dự án JEE.

Liên kết tải xuống: http://www.eclipse.org/

17. SPARK

Spark dựa trên Java để phát triển các ứng dụng web. Nó cho phép các nhà phát triển Java tạo các ứng dụng web mà không cần phải viết mã soạn sẵn. Đặc trưng: Khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Nó đi kèm với các công cụ cho các truy vấn tương tác / khai báo, truyền dữ liệu, học máy. Mã Spark có thể được sử dụng lại để xử lý hàng loạt.

Liên kết tải xuống: https://spark.apache.org/doads.html

18. INTELLIJ IDEA

IntelliJ IDEA là một IDE đa mục đích tập trung vào phát triển Java. Nó cung cấp hỗ trợ nâng cao cho phát triển ứng dụng web, di động. Đặc trưng: Nó phân tích mã nguồn giữa tất cả các tệp dự án và ngôn ngữ. Nó đưa ra danh sách các biểu tượng phù hợp nhất áp dụng trong bối cảnh hiện tại. Nó cho phép tái cấu trúc ngôn ngữ chéo. Tìm các đoạn mã trùng lặp khi đang bay. Kiểm tra và sửa chữa nhanh. Môi trường trung tâm biên tập. Nó cho phép người dùng sử dụng các phương thức tĩnh hoặc hằng số dễ dàng.

Liên kết tải xuống: https://www.jetbrains.com/idea/doad/doad-thanks.html

19. APACHE JMETER

Apache JMeter là một công cụ test mã nguồn mở. Nó được thiết kế để đo lường hiệu suất của các trang web. Đặc trưng: Công cụ này cũng có thể sử dụng để kiểm tra tự động và chức năng của các ứng dụng. Các plugin phân tích và hiển thị dữ liệu cho phép mở rộng cũng như cá nhân hóa.

Liên kết tải xuống: http://jmeter.apache.org/doad_jmeter.cgi

20. JAVA DEVELOPMENT KIT

Bộ công cụ cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java) là một tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay những ứng dụng Java – bộ công cụ này được phát hành miễn phí gồm có trình biên dịch, trình thông dịch, trình giúp sửa lỗi…

Liên kết tải xuống: https://java.com/en/doad/faq/develop.xml

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://topdev.vn/blog/tat-tan-tat-ve-java/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status