20 công cụ Java tốt nhất cho Developers (Phần 2)

7. EHCACHE

Ehcache là một công cụ lưu trữ dựa trên tiêu chuẩn, mã nguồn mở cho ngôn ngữ Java. Nó là công cụ mạnh mẽ, đã được chứng minh, đầy đủ tính năng có thể được tích hợp với các thư viện và khung công tác phổ biến khác. Đặc trưng: API được tân trang lại tận dụng các tương tác Java và Cache. API rất đơn giản và dễ sử dụng. Có thể mở rộng đến hàng trăm bộ nhớ cache. Cho phép hộp tích hợp Spring Cache và Hibernate để hỗ trợ javax.cache.

Liên kết tải xuống: http://www.ehcache.org/doads/

8. VISUALVM

VisualVM là một công cụ trực quan để tích hợp các công cụ JDK dòng lệnh. Nó cũng cung cấp khả năng định hình nhẹ. Nó được thiết kế cho cả thời gian phát triển và sử dụng sản xuất. Đặc trưng: Nó hiển thị cả các quy trình Java cục bộ và từ xa. Giám sát hiệu suất quá trình và bộ nhớ. Nó có thể đọc thông tin cơ bản về quy trình Java bị lỗi.

Liên kết tải xuống: https://visualvm.github.io/doad.html

9. ORACLE JDEVELOPER

Oracle JDeveloper là một IDE phát triển Java miễn phí. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng kiến trúc hướng dịch vụ đáng tin cậy với Java. Nó hỗ trợ vòng đời phát triển đầy đủ. Đặc trưng: Khả năng tạo các máy chủ hoạt động như các máy khách EJB. Nó hỗ trợ tạo và chỉnh sửa các chú thích Web Socket của các lớp Java. Cho phép chỉ định một lớp cấu hình để giữ dữ liệu Meta.

Liên kết tải xuống: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/doads/index.html

10. FINDBUGS

FindBugs là một dự án Java mã nguồn mở để phân tích tĩnh. Nó quét mã byte Java để xác định các lỗi tiềm ẩn. Nó giúp nhà phát triển truy cập tất cả các loại lỗi sớm trong giai đoạn phát triển. Đặc trưng: Có thể xác định các mẫu lỗi với độ chính xác hoàn toàn. Nó cung cấp hỗ trợ cho thư viện Guava, nhận ra nhiều mẫu lạm dụng phổ biến. Hỗ trợ phát hiện các vấn đề được xác định bởi các chú thích JSR-305.

Liên kết tải xuống: http://findbugs.sourceforge.net/doads.html

11. JAVA DECOMPILER

Java Decompiler là một công cụ Java phần mềm miễn phí, cấu trúc lại mã nguồn Java từ các tệp LỚP. Nó cho phép dịch ngược, các applet Java, các tệp JAR và ZIP để tạo mã nguồn Java chính xác. Đặc trưng: Công cụ hỗ trợ Kéo và Thả. Nó hiển thị mã nguồn màu. Hoạt động cho hầu hết các phiên bản Java.

Liên kết tải xuống: http://jd.benow.ca/

12. GRADLE

Gradle là một công cụ Java tự động hóa dự án. Nó được xây dựng dựa trên các tính năng của Apache Ant và Apache Maven. Nó cũng đóng vai trò là công cụ xây dựng mặc định cho nền tảng Android. Đặc trưng: Mô hình hóa tốt hơn các phụ thuộc bằng cách sử dụng plugin Thư viện Java giúp giảm kích thước của đường dẫn biên dịch. Nó đi kèm với một bộ đệm xây dựng từ xa với các công cụ quản lý thuận tiện. Gradle Wrapper cho phép thực thi các bản dựng Gradle trên các máy không được cài đặt. Nó hỗ trợ xây dựng đa dự án và xây dựng một phần. Nó có thể dễ dàng thích ứng với bất kỳ cấu trúc. Classpath thông minh của nó giúp tránh việc biên dịch không cần thiết khi giao diện nhị phân của thư viện không thay đổi.

Liên kết tải xuống: https://gradle.org/

13. COBERTURA

Cobertura là công cụ Java miễn phí tính toán tỷ lệ phần trăm mã được truy cập bằng các bài test. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định phần nào của chương trình Java đang thiếu phạm vi kiểm tra. Đặc trưng: Nó lọc ra các lớp và gói không thú vị. Công cụ bytecode Java sau khi biên dịch xong. Cho phép tạo báo cáo bằng HTML hoặc XML.

Liên kết tải xuống: http://cobertura.github.io/cobertura/

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://topdev.vn/blog/tat-tan-tat-ve-java/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status