Cách viết “Hello World” với 28 Ngôn ngữ Lập trình (2)

C++

Hiệu suất của C++ gần giống như C và được sử dụng trong các dự án quan trọng như Chrome browser. C++ là kết quả của nỗ lực để tạo nên 1 ngôn ngữ giúp dễ dàng build nên các dự án lớn trong khi vẫn giữ được hiệu suất và tốc độ nhanh. 

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Hello, world!\n";
  return 0;
}

C#

Được tạo ra khi Microsoft dựng nên .Net virtual machine. Và C# đã trở thành ngôn ngữ lập trình hàng đầu của Microsoft. 

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, world!");
  }
}

CAML (OCAML)

Một ngôn ngữ lập trình tập trung chức năng trong họ ngôn ngữ ML. Được dùng cho 1 số dự án nhỏ trên Facebook. Compiler cho ngôn ngữ Facebook’s Hack được viết bởi OCaml.  

print_endline "Hello, world!";;

CLOJURE (CLOJURESCRIPT)

Một ngôn ngữ lập trình chức năng có dự định để thành 1 bước tiến mới trên Lisp. Nó được chạy trên virtual machine của Java hay compile xuống JavaScript. 

(println "Hello world!")

COBOL

1 thời rất nổi tiếng trong thời đại máy tính mainframe. Hiện giờ thì nó đã khá lu mờ và nhiều chương trình COBOL đang được chuyển thể sang các ngôn ngữ khác. 

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. hello-world.
    PROCEDURE DIVISION.
      DISPLAY "Hello, world!"
      .

COFFEESCRIPT

1 nỗ lực để làm JavaScript dễ dàng sử dụng hơn.

console.log "Hello, World!"

DART

1 ngôn ngữ cho các phần mềm xây dựng theo hướng khách hàng và có thể chạy trên điện thoại và trình duyệt. Google đang sử dụng Dart cho 1 số dự án quan trọng. 

main() {
 print('Hello World!');
}

DBASE (FOXPRO)

dBase là bộ sưu tập các công cụ: ngôn ngữ lập trình,  database, các form. Trong thời của riêng mình, dBase đã từng khá phổ biến hơn hiện tại nhiều. 1 clone khá nổi khác của nó là FoxPro. 

? "Hello World"

DELPHI (OBJECT PASCAL)

Delphi đã từng là 1 công cụ phát triển ứng dụng nhanh chóng (Rapid Application Development – RAD) bởi sử dụng ngôn ngữ Object Pascal. Trong những năm giữa đến cuối thập niên 90, nó khá được yêu thích bởi các lập trình viên cho việc viết các chương trình Windows. Dù không còn được sử dụng nhưng nó vẫn là 1 trong những ngôn ngữ được yêu thích.

procedure TForm1.ShowAMessage;
begin
 ShowMessage('Hello World!');
end;

EIFFEL

Ngôn ngữ đi đôi với phương pháp viết phần mềm có tên là Eiffel Method. Eiffel đã giới thiệu khái niệm về “Design by contract” (Design by contract trong Eiffel: một phương pháp làm nâng cao tính tin cậy phần mềm và cung cấp nền tảng cho việc đặc tả, làm tài liệu và kiểm nghiệm phần mềm), và đến giờ đã được sử dụng trong các ngôn ngữ khác. 

class
  HELLO_WORLD
create
  make
feature
  make
    do
      print ("Hello, world!%N")
    end
end

ERLANG

Được thiết kế để cung cấp thông tin xử lý thời gian-thực và tính khả dụng cao theo một cách có phân phối. Nó phổ biến trong các hệ điều hành điện thoại nhưng ít được biết đến cho tới khi nó được dùng cho CouchDB, dự án đã làm ‘chất xúc tác’ cho phong trào NoSQL.

 -module(hello).
 -export([hello_world/0]).

 hello_world() -> io:fwrite("hello, world\n").

ELIXIR 

Trong khi Erlang khá tuyệt vời tại cấp độ kỹ thuật, thì các lập trình viên lại cảm thấy khó khi làm việc cùng nó. Elixir sử dụng công nghệ của Erlang trong khi cung cấp trải nghiệm dễ dàng hơn cho các lập trình viên. 

IO.puts "Hello World!"

F#

1 ngôn ngữ lập trình chỉ tập trung vào các chức năng, chạy trên .NET framework. 

open System
Console.WriteLine("Hello World!")

FORTRAN

Được tạo ra vào những năm 1950 để chạy trên máy tính mainframe, nó khá phù hợp cho công việc khoa học và số. Fortran đã trở thành tiêu chuẩn trong thế giới khoa học nơi mà nó vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. 

program helloworld
   print *, "Hello world!"
end program helloworld

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://topdev.vn/blog/cach-viet-hello-world-bang-28-ngon-ngu-lap-trinh/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status