Cách viết “Hello World” với 28 Ngôn ngữ Lập trình (4)

MATHEMATICA (WOLFRAM LANGUAGE)

Một chương trình với ngôn ngữ lập trình chuyên dụng, phổ biến trong giới khoa học và toán học để thực hiện các phép tính phức tạp. 

CloudDeploy["Hello, World"]

MATLAB

Một sự kết hợp của 1 chương trình và 1 ngôn ngữ lập trình. Được sử dụng để phân tích dữ liệu và phát triển các thuật toán. Nó được sử dụng trong giáo dục để dạy đại số tuyến tính và phân tích số. Nó cũng phổ biến với các nhà khoa học làm việc về thao tác hình ảnh.

classdef hello
  methods
    function greet(this)
      disp('Hello, World')
    end
  end
end

ML

Một ngôn ngữ chức năng có nguồn gốc từ Lisp nhưng với một hệ thống hạng nặng.

print "Hello world!\n";

NODE.JS 

Không hẳn là 1 ngôn ngữ (ngôn ngữ được sử dụng là JavaScript) nhưng là 1 môi trường runtime để chạy JavaScript trên các máy chủ so với trình duyệt. Mục đích là để chứng minh rằng lập trình không thực sự đồng bộ tốt hơn cho các CPU ‘multi-core’ hiện đại. Bây giờ nó được sử dụng rất nhiều cho công cụ của các dự án lớn.

console.log("Hello World!");

OBJECTIVE-C

1 bản mở rộng của C và được thêm vào Smalltalk như là phần tin nhắn. Được dùng bởi Apple để viết macOS và iOS. 

main()
{
 puts("Hello World!");
 return 0;
}

PASCAL 

Ngôn ngữ phổ biến những năm 80 và 90 đặc biệt là dành cho việc dạy lập trình. Nó đã phát triển rất nhiều và cũng là ngôn ngữ được sử dụng trong bộ công cụ Delphi RAD.

program HelloWorld(output);
begin
 Write('Hello, world!');
end.

PERL 

Perl rất mạnh để xử lý văn bản. Một sự lựa chọn phổ biến để buils trang web trong những ngày đầu của các trang web động (dynamic webs). 

print "Hello, World!\n";

PHP 

PHP là ngôn ngữ phổ biến nhất để xây dựng phần backend của trang web. Nó còn là ngôn ngữ đã viết nên Facebook và WordPress. Sau đó, Facebook quyết định tạo ra phương ngữ PHP riêng của họ có tên là Hack. 

<?php echo "Hello, World";

POWERSHELL 

Được dùng để tương tác và quản lý hệ điều hành Windows ở mức dòng lệnh. 

Write-Host "Hello, World!"

PYTHON 

Với một cú pháp nhỏ gọn cần ít dòng code hơn các ngôn ngữ khác như Java hoặc C ++. Nó rất phổ biến và được sử dụng cho các trang web cũng như trong việc phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI). 

print("Hello World")

R

1 ngôn ngữ tuyệt vời cho công việc thống kê, và là 1 lựa chọn phổ biến trong thế giới khoa học. 

cat("Hello world\n")

RPG 

1 ngôn ngữ lập trình đã lâu đời mà vẫn còn được dùng bởi sự phát triển không ngừng của nó. Với khởi nguồn trong giai đoạn thẻ đục lỗ (punch card), hiện nó vẫn được tìm thấy trên hầu hết các phần cứng của IBM.

dcl-s wait char(1);

dsply ( 'Hello World!') ' ' wait;

*inlr = *on;

RUBY

Được thiết kế để thành 1 ngôn ngữ vui nhộn và năng suất để sử dụng, nhấn mạnh nhu cầu của con người hơn là nhu cầu máy tính. Web framework Rails được viết cho Ruby và có tác động rất lớn đến thiết kế các Web framework. Ruby vẫn còn là một ngôn ngữ phổ biến để tạo trang web. 

puts 'Hello World!'

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://topdev.vn/blog/cach-viet-hello-world-bang-28-ngon-ngu-lap-trinh/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status