Học code Java cơ bản

Học code Java cơ bản cho người mới

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục với series chuỗi các bài tập đơn giản để người mới có thể dễ dàng học code Java cơ bản. Và ở đây chúng ta hãy cùng nhau thử sức làm một số các bài tập để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân nhé!

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Học code Java cơ bản – bài tập về chuỗi.

Đề bài

Chúng ta hãy cùng nhau thử giải một số các bài tập về chuỗi như sau nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi và sau đó hiển thị chuỗi đó ở dạng đảo ngược.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi và hiển thị chuỗi nhập vào thành chữ in hoa.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi nếu chuỗi nhập vào có ký tự viết thường thì chuyển thành hoa, còn nếu chữ hoa thì chuyển thành chữ thường.

Bài tập 4:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi và đếm số lượng các từ có trong xâu đó.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình nhập vào hai chuỗi và nối hai chuỗi đó thành một chuỗi.

Lời giải

Cùng xem lời giải cho các bài tập trên ở dưới đây nha!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi và sau đó hiển thị chuỗi đó ở dạng đảo ngược.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một chuỗi");
    String word = scanner.nextLine();
    String reserveWord = "";
    for (int i = word.length() - 1; i >= 0; i--) {
      reserveWord += word.charAt(i);
    }
    System.out.println("Hiển thị chuỗi dạng đảo ngược: "+ reserveWord);
  }
}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi và hiển thị chuỗi nhập vào thành chữ in hoa.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một chuỗi");
    String word = scanner.nextLine();
    String upperWord = "";
    upperWord = word.toUpperCase();
    System.out.println("Hiển thị chuỗi dạng chữ hoa: " + upperWord);
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi nếu chuỗi nhập vào có ký tự viết thường thì chuyển thành hoa, còn nếu chữ hoa thì chuyển thành chữ thường.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một chuỗi");
    String word = scanner.nextLine();
    String result = "";
    for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
      if (word.charAt(i) == word.toUpperCase().charAt(i)) {
        result += word.toLowerCase().charAt(i);
      } else {
        result += word.toUpperCase().charAt(i);
      }
    }
    System.out.println("Hiển thị chuỗi kết quả: " + result);
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình nhập vào một chuỗi và đếm số lượng các từ có trong xâu đó.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một chuỗi");
    String word = scanner.nextLine();
    int count = 0;
    String words[] = word.split(" ");
    count = words.length;
    System.out.println("Số lượng từ trong chuỗi là: " + count);
  }
}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình nhập vào hai chuỗi và nối hai chuỗi đó thành một chuỗi.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào chuỗi thứ nhất:");
    String word = scanner.nextLine();
    System.out.println("Nhập vào chuỗi thứ hai:");
    String word2 = scanner.nextLine();
    String result = word.concat(word2);
    System.out.println("Chuỗi sau khi nối: "+ result);
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status