post image

String Pool trong Java

Trong Java, String là một nội dung quan trọng mà các lập trình viên Java cần phải nắm được. Và bên trong String lại có rất nhiều các concept khác nhau và một trong các concept liên quan đến String đó là String Pool. Đây sẽ là concept mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm