Học lập trình Java cho người mới bắt đầu

Học lập trình Java cho người mới bắt đầu (P2)

Trong các bài viết trước chúng ta đã được làm một số bài tập cơ bản. Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập để học lập trình Java cho người mới bắt đầu nhé!

Học lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu

Đề bài

Ở đây mình có một số bài tập cơ bản đến nâng cao cho người mới, các bạn có thể dành chút thời gian để làm thử cho quen nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng S(n) = 1*2 + 2*3 + 3*4 + … + n*n+1

Bài tập 2:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1 * 2 * 3 * … * n

Bài tập 3:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + n^3

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính S(n) = x + 2*x^2 + 3*x^3 + … + n*x^n

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

Bài tập 6:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1! + 2! + 3! + … + n!

Lời giải

Các bạn hãy cố gắng hết sức để thử tự giải các bài toán trên và sau đó đối chiếu với phần đáp án dưới đây xem mình đã làm đúng chưa nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng S(n) = 1*2 + 2*3 + 3*4 + … + n*n+1
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += i * (i+1);
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1 * 2 * 3 * … * n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int q = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      q *= i;
    }
    System.out.println(q);
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + n^3
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX3 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += Math.pow(i, 3);
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính S(n) = x + 2*x^2 + 3*x^3 + … + n*x^n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX4 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập x:");
    int x = sc.nextInt();
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += i * Math.pow(x, i);
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX5 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    double sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += 1.0 / i;
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 6:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1! + 2! + 3! + … + n!
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX6 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int q = 1;
      for (int j = 1; j <= i; j++) {
        q *= j;
      }
      sum += q;
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status