tài liệu lập trình java cơ bản

Tài liệu lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu (P2)

Trong bài viết này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một số tài liệu lập trình Java cơ bản nhé. Chúng ta hãy cùng thử ngồi xuống dành chút thời gian để làm các bài tập này nha! Các bạn có thể xem lại bài cũ tại đây nhé!

Bài tập Java cơ bản về Mảng

Trước tiên mình sẽ chia sẻ một số tài liệu lập trình Java cơ bản về mảng nhé ^^

Bài tập 1:

 • Viết chương trình cho một mảng có n phần tử, cho phép người dùng nhập các phần tử của mảng từ bản phím và sau đó tính tổng các phẩn tử có trong mảng.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình cho một mảng 2 chiều có kích thước n * m phần tử, tính tổng các phần tử có trong mảng 2 chiều đó và hiển thị trên màn hình.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho một mảng 2 chiều có kích thước n * m phần tử:
  • Chương trình cho phép người dùng nhập một số từ bàn phím
  • Kiểm tra xem số đó có trong mảng 2 chiều hay không?

Bài tập 4:

 • Viết chương trình cho một mảng có n phần tử. Sau đó thực hiện tính tổng các số chia hết cho 4 có trong mảng.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình cho 1 mảng 2 chiều có kích thước n *m:
  • Chương trình cho phép người dùng nhập một số từ bàn phím
  • Tính tích các phần tử của mỗi hàng trong mảng 2 chiều trên.

Bài tập 6:

 • Viết chương trình cho trước một mảng số nguyên có n phần tử. Tìm giá trị lớn nhất có trong mảng đó và hiển thị vị trí của phần tử đó.

Bài tập 7:

 • Viết chương trình cho 1 mảng 2 chiều có kích thước n *m:
  • Chương trình cho phép người dùng nhập một số từ bàn phím
  • Tính tổng các phần tử của mỗi cột trong mảng 2 chiều trên.

Bài Java cơ bản về hàm

Bài tập 1:

 • Xây dựng hàm nhận vào 2 số và tính hiệu 2 số đó.

Bài tập 2:

 • Xây dựng hàm nhận vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không?

Bài tập 3:

 • Xây dựng hàm tính tổng các số trên  1 hàng của mảng 2 chiều

Bài tập 4:

 • Xây dựng các hàm sau tính tổng các số chia hết cho 3.

Bài tâp 5:

 • Xây dựng hàm tính tổng dãy số fibonacci.

Bài tập 6:

 • Xây dựng hàm tính giai thừa.

Bài tập 7:

 • Xây dựng hàm kiểm tra số chính phương.

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status