Giới thiệu JDBC Connection Pool

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu là một quá trình rất tốn tài nguyên và đòi hỏi nhiều chi phí. Hơn nữa, trong một môi trường đa luồng, việc mở và đóng nhiều kết nối thường xuyên và liên tục ảnh hưởng rất nhiều đến performance và tài nguyên của ứng dụng. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn Connection Pool và cách sử dụng JDBC Connection Pool trong ứng dụng Java.

Connection Pooling

Connection Pooling là gì?

Connection pool (vùng kết nối) : là kỹ thuật cho phép tạo và duy trì 1 tập các kết nối dùng chung nhằm tăng hiệu suất cho các ứng dụng bằng cách sử dụng lại các kết nối khi có yêu cầu thay vì việc tạo kết nối mới.

Cách làm việc của Connection pooling?

Connection Pool Manager (CPM) là trình quản lý vùng kết nối, một khi ứng dụng được chạy thì Connection pool tạo ra một vùng kết nối, trong vùng kết nối đó có các kết nối do chúng ta tạo ra sẵn. Và như vậy, một khi có một request đến thì CPM kiểm tra xem có kết nối nào đang rỗi không? Nếu có nó sẽ dùng kết nối đó còn không thì nó sẽ đợi cho đến khi có kết nối nào đó rỗi hoặc kết nối khác bị timeout. Kết nối sau khi sử dụng sẽ không đóng lại ngay mà sẽ được trả về CPM để dùng lại khi được yêu cầu trong tương lai.

Ví dụ: 

Một connection pool có tối đa 10 connection trong pool. Bây giờ user kết nối tới database (DB), hệ thống sẽ kiểm tra trong connection pool có kết nối nào đang rảnh không?

  • Trường hợp chưa có kết nối nào trong connection pool hoặc tất cả các kết nối đều bận (đang được sử dụng bởi user khác) và số lượng connection trong connection < 10 thì sẽ tạo một connection mới tới DB để kết nối tới DB đồng thời kết nối đó sẽ được đưa vào connection pool.
  • Trường hợp tất cả các kết nối đang bận và số lượng connection trong connection pool = 10 thì người dùng phải đợi cho các user dùng xong để được dùng.

Sau khi một kết nối được tạo và sử dụng xong nó sẽ không đóng lại mà sẽ duy trì trong connection pool để dùng lại cho lần sau và chỉ thực sự bị đóng khi hết thời gian timeout (lâu quá không dùng đến nữa).

JDBC Connection Pooling

Cơ chế làm việc của JDBC Connection Pooling tuân thủ theo Connection Pooling. Sau khi ứng dụng được start, một Connection Pool object được tạo, các Connection object sau này được tạo sẽ được quản lý bởi pool này.

Có nhiều thư viện hỗ trợ JDBC Conection Pooling như: C3P0Apache Commons DBCPHikariCP, … Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các cài đặt và sử dụng chúng trong phần tiếp theo của bài viết này.

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://gpcoder.com/6257-gioi-thieu-jdbc-connection-pool/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status