lập trình java cơ bản

Lập trình Java cơ bản cho người mới

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục với series chuỗi các bài tập đơn giản để người mới có thể làm quen với lập trình Java cơ bản. Và ở đây chúng ta hãy cùng nhau thử sức làm một số các bài tập cơ bản về giải thuật để nâng cao khả năng giải quyết bài toán của bản thân nhé!

Lập trình Java cơ bản – một số bài tập giải thuật.

Đề bài

Chúng ta hãy cùng nhau thử giải một số các bài tập về giải thuật như sau nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài tập 2:

 • Viết chương trình tính S(n) = n!

Bài tập 3:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

Bài tập 6:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1! + 2! + 3! + … + n!

Lời giải

Các bạn hãy cố gắng hết sức để thử tự giải các bài toán trên và sau đó đối chiếu với phần đáp án dưới đây xem mình đã làm đúng chưa nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += i;
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình tính S(n) = n!
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int q = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      q *= i;
    }
    System.out.println(q);
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX3 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += Math.pow(i, 2);
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX4 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập x:");
    int x = sc.nextInt();
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += Math.pow(x, i);
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX5 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    double sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += 1.0 / i;
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 6:

 • Viết chương trình tính S(n) = 1! + 2! + 3! + … + n!
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX6 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int q = 1;
      for (int j = 1; j <= i; j++) {
        q *= j;
      }
      sum += q;
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status