[Thực hành] Debug ứng dụng Java

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Bài viết này hướng dẫn debug ứng dụng Java bằng Jetbrains IntelliJ.

Mô tả

Debug ám chỉ việc tìm và giải quyết các vấn đề trong chương trình mà làm cho chương trình hoạt động không như mong muốn: không chạy được, chạy và bị crash, chạy không đúng chức năng được mô tả…

Để đạt được mục tiêu đó có nhiều phương pháp, ghi thông số hoạt động ra console, ghi thông số hoạt động ra file log, đọc và theo dõi bộ nhớ của chương trình, kiểm thử đơn vị,…

IntelliJ cung cấp phương án debug tương tác một cách rất trực quan, mời các bạn cùng theo dõi.

Hướng dẫn

Bước 1: Chuẩn bị một chương trình Java đơn giản.

Ở đây sử dụng chương trình giải phương trình bậc nhất.

Bước 2: Đặt các breakpoints

Để bắt đầu một phiên debug, trước tiên cần định vị các câu lệnh đứng ở vị trí mà ta muốn tạm ngừng sự thực thi của chương trình. Trong hình dưới đây, ta tạm ngừng sự thực thi ở trước câu lệnh đọc giá trị biến a và b.

Để đặt được debug như thế, nhấn chuột phải vào phần lề trái của Editor.

Khi trỏ chuột vào breakpoints, những thuộc tính của nó sẽ hiện ra, bạn có thể right-click vào để hiển thị hộp thoại chi tiết:

Ta có thể đặt điều kiện để breakpoint chỉ được kích hoạt trong một số điều kiện nhất định, trong ví dụ sau đây, breakpoint thứ 2 chì được kích hoạt khi a khác 0:

Bước 3: Bắt đầu phiên debug

Một khi những điểm break đã được định vị, bạn có thể bắt đầu phiên debug. Có nhiều cách để thực hiện, hình sau đây thể hiện cách đơn giản nhất.

Bạn sẽ thấy dòng mã ở điểm break đầu tiên chuyển sang màu xanh, ám chỉ rằng trình thực thi đang tạm dừng tại trước câu lệnh đó. Bạn cũng quan sát thấy kiểu và giá trị của các biến có trong ngữ cảnh tại thời điểm tạm dừng:

Bạn cũng sẽ quan sát thấy một panel “Debug” hiện lên ở phần cạnh dưới của IDE. Nó hiển thị chi tiết thông tin về các biến và hằng có mặt trong ngữ cảnh:

<img src=”data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABkAAAALYCAYAAAAkdj6aAAAMKGlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASImVlwdUk8kWgOcvqSS0QASkhN4EKdKl1wgCUgUbIQkklBgSgoodWVRwLaiIYEVXRBRdCyCLitjLItj7w4KKsi4WbKi8SQLo6nnvnXfPmf//cufOnXtv5p8zA4BaNEcszkLVAcgW5UpiQgNYE5OSWaSHAAEGgAwsgROHKxX7R0dHAChD73/Ku+vQGsoVO7mvn/v/q2jw+FIuAEg05FSelJsN+SAAuCtXLMkFgNAD9aYzcsWQiTBKoCWBAUI2k3O6kt3lnKrkCIVNXEwg5BQAyDQOR5IOgKo8LlYeNx36UV0G2UHEE4ogN0P24Qo4PMifIY/Kzp4OWc0KslXqd37S/+Ezddgnh5M+zMpcFEIOEkrFWZxZ/2c5/rdkZ8mG5jCFjSaQhMXIc5bXLXN6uJxpkM+KUiOjIGtCvirkKezl/EQgC4sftP/AlQbCmgEmACiNxwkKh6wP2USUFRkxqPdJE4awIcPao3HCXHaccizKk0yPGfSPzuRLg2OHmCNRzCW3KZZlxvsP+twk4LOHfDblC+ISlXGi7XnChEjIqpDvSjNjwwdtnucLAiOHbCSyGHnM8D/HQJokJEZpg5llS4fywjwFQnbkIEfkCuLClGOxqVyOIjYdyBl86cSIoTh5/KBgZV5YAV8UPxg/VirODYgZtN8uzooetMea+Vmhcr0J5DZpXuzQ2N5cuNiU+eJAnBsdp4wN18rgjItWxoDbgAgQCIIAC8hgSwXTQQYQtvU09MBfyp4QwAESkA74wG5QMzQiUdEjgs9YkA/+gsQH0uFxAYpePsiD+i/DWuXTDqQpevMUIzLBE8jZIBxkwd8yxSjR8GwJ4DHUCH+anQtjzYJN3veTjqU2pCMGE4OIYcQQojWuh/vgXngEfPrB5oS74x5DcX2zJzwhdBAeEq4ROgm3pgkLJD9EzgLjQSeMMWQwu9Tvs8MtoFcXPAD3hv6hb5yJ6wE7fAycyR/3hXO7QO33scqGM/5Wy0FfFAcKShlB8aNY/RiBqo2qy7AXeaW+r4UyrtThagUO9/yYR+B39ePBd/iPltgS7AB2BjuOncOasQbAwo5hjdhF7Iich9fGY8XaGJotRhFPJvQj/Gk+zuCc8qpJHWoduh0+D/aBXP7MXPnHEjhdPEsiTBfksvzhbs1nsUVc+1EsJwdHuIvK937l1vKGqdjTEeb5b7qcFgA8iqEy/ZuOA/egw08AYLz7pjN9DZf9SgCOtHNlkjylDpc/CIAK1OCXogsM4d5lBTNyAq7AC/iBYDAORIE4kASmwjoL4DqVgBlgDlgIikAJWAnWggqwGWwDO8EesB80gGZwHJwGF0A7uAbuwLXSBV6AXvAO9CMIQkLoCAPRRYwQc8QWcULcER8kGIlAYpAkJAVJR0SIDJmDLEJKkFKkAtmK1CC/I4eR48g5pAO5hTxAupHXyCcUQ2moFmqAWqCjUXfUHw1H49ApaDqag+ajhehytBytQnej9ehx9AJ6De1EX6B9GMBUMCZmjNlh7lggFoUlY2mYBJuHFWNlWBVWhzXBf/oK1on1YB9xIs7AWbgdXK9heDzOxXPwefgyvALfidfjJ/Er+AO8F/9KoBP0CbYETwKbMJGQTphBKCKUEXYQDhFOwW+ni/COSCQyiZZEN/jtJREziLOJy4gbiXuJLcQO4iNiH4lE0iXZkrxJUSQOKZdURFpP2k06RrpM6iJ9IKuQjchO5BByMllELiCXkXeRj5Ivk5+S+ynqFHOKJyWKwqPMoqygbKc0US5Ruij9VA2qJdWbGkfNoC6kllPrqKeod6lvVFRUTFQ8VCaoCFUWqJSr7FM5q/JA5SNNk2ZDC6RNpsloy2nVtBbaLdobOp1uQfejJ9Nz6cvpNfQT9Pv0D6oMVXtVtipPdb5qpWq96mXVl2oUNXM1f7WpavlqZWoH1C6p9ahT1C3UA9U56vPUK9UPq99Q79NgaDhqRGlkayzT2KVxTuOZJknTQjNYk6dZqLlN84TmIwbGMGUEMriMRYztjFOMLi2ilqUWWytDq0Rrj1abVq+2pvYY7QTtmdqV2ke0O5kY04LJZmYxVzD3M68zP40wGOE/gj9i6Yi6EZdHvNcZqeOnw9cp1tmrc03nky5LN1g3U3eVboPuPT1cz0Zvgt4MvU16p/R6RmqN9BrJHVk8cv/I2/qovo1+jP5s/W36F/X7DAwNQg3EBusNThj0GDIN/QwzDNcYHjXsNmIY+RgJjdYYHTN6ztJm+bOyWOWsk6xeY33jMGOZ8VbjNuN+E0uTeJMCk70m90yppu6maaZrTFtNe82MzMabzTGrNbttTjF3NxeYrzM/Y/7ewtIi0WKxRYPFM0sdS7ZlvmWt5V0rupWvVY5VldVVa6K1u3Wm9UbrdhvUxsVGYFNpc8kWtXW1FdputO0YRRjlMUo0qmrUDTuanb9dnl2t3QN7pn2EfYF9g/3L0Wajk0evGn1m9FcHF4csh+0Odxw1Hcc5Fjg2Ob52snHiOlU6XXWmO4c4z3dudH41xnYMf8ymMTddGC7jXRa7tLp8cXVzlbjWuXa7mbmluG1wu+Gu5R7tvsz9rAfBI8Bjvkezx0dPV89cz/2ef3vZeWV67fJ6NtZyLH/s9rGPvE28Od5bvTt9WD4pPlt8On2NfTm+Vb4P/Uz9eH47/J76W/tn+O/2fxngECAJOBTwPtAzcG5gSxAWFBpUHNQWrBkcH1wRfD/EJCQ9pDakN9QldHZoSxghLDxsVdgNtgGby65h945zGzd33MlwWnhseEX4wwibCElE03h0/Ljxq8ffjTSPFEU2RIEodtTqqHvRltE50X9MIE6InlA54UmMY8ycmDOxjNhpsbti38UFxK2IuxNvFS+Lb01QS5icUJPwPjEosTSxc+LoiXMnXkjSSxImNSaTkhOSdyT3TQqetHZS12SXyUWTr0+xnDJzyrmpelOzph6ZpjaNM+1ACiElMWVXymdOFKeK05fKTt2Q2ssN5K7jvuD58dbwuvne/FL+0zTvtNK0Z+ne6avTuwW+gjJBjzBQWCF8lRGWsTnjfWZUZnXmQFZi1t5scnZK9mGRpihTdHK64fSZ0zvEtuIicWeOZ87anF5JuGSHFJFOkTbmasFD9kWZlewX2YM8n7zKvA8zEmYcmKkxUzTz4iybWUtnPc0Pyf9tNj6bO7t1jvGchXMezPWfu3UeMi91Xut80/mF87sWhC7YuZC6MHPhnwUOBaUFbxclLmoqNChcUPjol9BfaotUiyRFNxZ7Ld68BF8iXNK21Hnp+qVfi3nF50scSspKPi/jLjv/q+Ov5b8OLE9b3rbCdcWmlcSVopXXV/mu2lmqUZpf+mj1+NX1a1hrite8XTtt7bmyMWWb11HXydZ1lkeUN643W79y/ecKQcW1yoDKvRv0Nyzd8H4jb+PlTX6b6jYbbC7Z/GmLcMvNraFb66ssqsq2EbflbXuyPWH7md/cf6vZobejZMeXalF1586YnSdr3GpqdunvWlGL1spqu3dP3t2+J2hPY51d3da9zL0l+8A+2b7nv6f8fn1/+P7WA+4H6g6aH9xwiHGouB6pn1Xf2yBo6GxMauw4PO5wa5NX06E/7P+objZurjyifWTFUerRwqMDx/KP9bWIW3qOpx9/1Dqt9c6JiSeunpxwsu1U+Kmzp0NOnzjjf+bYWe+zzec8zx0+736+4YLrhfqLLhcP/eny56E217b6S26XGts92ps6xnYcvex7+fiVoCunr7KvXrgWea3jevz1mzcm3+i8ybv57FbWrVe3827331lwl3C3+J76vbL7+ver/mX9r72drp1HHgQ9uPgw9uGdR9xHLx5LH3/uKnxCf1L21OhpzTOnZ83dId3tzyc973ohftHfU/SXxl8bXlq9PPi3398Xeyf2dr2SvBp4veyN7pvqt2PetvZF991/l/2u/33xB90POz+6fzzzKfHT0/4Zn0mfy79Yf2n6Gv717kD2wICYI+EojgIYbGhaGgCvqwGgJ8GzQzsA1EnKu5lCEOV9UkHgP7Hy/qYQVwCq/QCIXwBABDyjbILNHDINvuVH8Dg/gDo7D7dBkaY5Oyl90eCNhfBhYOCNAQCkJgC+SAYG+jcODHzZDoO9BUBLjvJOKBf5HXSLmpzOtS1XBz/IvwGSHnDSvj0qcgAAAAlwSFlzAAAWJQAAFiUBSVIk8AAAAgVpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IlhNUCBDb3JlIDUuNC4wIj4KICAgPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4KICAgICAgPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIKICAgICAgICAgICAgeG1sbnM6ZXhpZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS9leGlmLzEuMC8iCiAgICAgICAgICAgIHhtbG5zOnRpZmY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20vdGlmZi8xLjAvIj4KICAgICAgICAgPGV4aWY6UGl4ZWxZRGltZW5zaW9uPjcyODwvZXhpZjpQaXhlbFlEaW1lbnNpb24+CiAgICAgICAgIDxleGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj4xNjAwPC9leGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj4KICAgICAgICAgPHRpZmY6T3JpZW50YXRpb24+MTwvdGlmZjpPcmllbnRhdGlvbj4KICAgICAgPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CiAgIDwvcmRmOlJERj4KPC94OnhtcG1ldGE+Cs5jCOkAAEAASURBVHgB7J0HYBTV2obf9J5AKIEQEiIQuggICoj0omABROyChSsWRKy/9Xot117xYruCDfVSrICCqIgogqBI7z1AgIQkJIG0/b8zs7M7u9lNdpeUTXiPbmbm9POc2Qk573zfCcjMzLRs3boVKrRs2RLbt2/XzvmDBEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABGorgcDa2nH2mwRIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgATcEQh2TgiJTXaO4jUJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJ1CoCtACpVdPFzpIACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACXhCoIwFiMVi8aQc85AACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZCA3xKgBYjfTg07RgIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIk4CsBCiC+kmM5EiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABvyVAAcRvp4YdIwESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAES8JUABRBfybEcCZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZCA3xKgAOK3U8OOkQAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJ+Eog2NeCLOcdgYVfvu9dAQ9zD7nkeg9zMhsJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJnD4EygggFovl9Bl9HRgp56sOTCKHQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkUOkE6AKr0pGyQhIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIggZomQAGkpmeA7ZMACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACVQ6AbrAqnSk5Vc46KJry8/gYer3X3+o5awpF1gFOdlAbBwiPOwvs/kHAc6bf8wDe0ECJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJFD1BMoIIN42qRZUi10UUnH1ZYG8MkPu7l/x9aLVQEJXXHRRL8RUZuXVWNf+3VtPqbVmKa1Pqbyrwvo8hiAmNtJVskPclh/exgPPTwd63I6XHrgaLWqxCuLu/jUPODhEhJ5aPEZjLJtl3v6vhuatPM7BtURIqyvPH+N+4JEESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAE6jqBUxJAcrd+h+sn/dM9ox4X4trz+qHbOX2QHOs+m6cpxXlZmD3nY2BgKgZfhForgHg63urKZ5/H0Xj643vQNr68lg9h9xIRP1RYMRX79o1Ai9aVK3TplVf9T/u4K2hr+D/x39uHon4F2fwjORuHD59AdKMEJ+ucQ9hTQ/NWMWd5TkwZiF7n9UKCHwtNfP74xx3OXpAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZCApwTKCCDeuFQqKnFl+2FqesV8fKg+uACTnrsefTsmmxK9P7WYdiwJslhg8b6KGi+h+J5qz81zZD73dXDmedT6Vy7YxkgZMEHEj7eBsyejWbNYVEYffO37qZQzj7vcejJOaGMsF0u5FVRX4hEs++/FeGkOMPSutzBhcCdTwzU3bxVzlmfES+ozAc99Mg4t/VRPqwvPH9MNwVMSIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESqPMEygggvo24N+55+Q6cEQWUSAVBUuvxzH3Y8tvneHfOMolZgNfuW4DC52ZjcMdE35pgKb8h0Pr8cZgjn7oTLsD9r12PlHD9/nUeV1BYXC2x/gCKTzj33n5d4/NmkefE63egdXQwCkU7Vc+Jk9n78PcvszBde068jU9/7IiHLj3b3mmekQAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkICPBCpJAGmB+k2TkWByc5XQJBkt2/dCuzPn4u7HXtC69+Z9P6LN/Kvhyg4k9/AeHDycrQkoCApFw6Zt0NBUn8vxFRzBnv0ZyC9UsouUSXJTRvIdyS5BUGSM7EtSdo+L3MxDyC8JQmyjhk5ug4AjuzfjSG4hEBiE8NjGaJHUUNrKx5HDx2QFNwoN431/Xb1e/cYuh+VJZFrH7p5kq5o8Bdk4clxW2oNiZPx2ngU5h5B3UqLDEoQzYJ7ToIg4JKUml+FrdNCct+L5z8eh3enIySvQBTepu4nU7bwnjNaffDXviVp/svZtw5EcVSYUCaltjKblGInYxo73rymx3FPt/hAU4UFyi0Q3QHKTcu4Pn+9DD8Yrc5JVcAy5GXp3D+flyliPiMIARBn3tZt5Mw+wQL6H+4zvIYIQ06gFmjWyz7HK6/M8B8hzQjg7fK+bJCK5TQoiTyzDG/OA1W9vxh4RQJyfEd7dH9lI37kfOQWaHGv63ppH6njuybgdS1ivDKbCqqFwLhvykXU4V+65IPs8mDJ5Mq7y7uO27c33salinpIACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACaCSBBBZAXbjDatF91F47p6juO8FtW/EG1j1W08k9zzDhP4QVnwzG8/+R/b2cAi9cdMjN+GCni4W+OoF4dBf3+HDBx/HEqcytzw5EYO7musHti55Hw+8Ngd9b30Lk0aY3QJJ4ZwN+OSam/CdnE56bQH6trIKGjnbsGjWW3hTezPd3kjXKx7GyDOL8ciDzwDdH8Bbj18MV8ue9hLln73xZ3r5GVymmsrs2egyx33nt3MZXxmRWTuX4B/36ON/V8Zv7I2x+7e38dCrC4DhkzGlZTZeek3NuSkMvA1PXDUS7ZuaF9TdzL9YC9z0aNn5T1+3WOblEXy10lSvdjoaU164Er3b2y2MbP3pPh7jO+Vg+nviG0oFqfuJj59HU/1K/1msHFwFmGPKP8/ZgcVfTMN/PlUWTvbQ94anMLxtAe6778ky94cv96Gn49265F3tHjd6svrte/AP8VIGcT/3xEePoL3s6+Ju3vQybuZBEi++9VkMH9HHdp/buHo1z6oV9ZxwxTkBbXtOBua9InkOivWYHGz70Ljpl5v7Y488F76V54L6PptD1+G34aIRI3BmirNg6aZ+Kew8bnN9xvnBjd/gtoff0O6pR6Y/j7OaGCn6sWD3Ctw08UHt4raXv8KANsbTwk27LsZl4+3iPp6z4HnHBnlFAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRgI2DaVcMWV+knLc/ujdHWWg9n55nqP4Qf3hjpQvxQWZbh3SfGY+bPm035radzHsdDZcQPvcybD1+Db1bucCwTJL6NJIS7lHtKEGbNXVgoC7QqFOzANy9eZxI/emPo8Au0pNWfPqmLH+qqcbC8130aBuW7SAUZvzkEBVpXrWUh2xA/+g68AF2NTIvfwCNvfotDxrWcuZ3/gLLzn7vzJ9xxn0n8GDgaQwf2ttY2By/d/TJW7Mq21W7rz8rpdvFDpQa0QKBD1+X+CPZC/MBuLHjxGgfxw7g/lrz3kC5+qHac748K70MlDgDGfejNeAMiXZhLdVf1NUGgsVuOm3kD0svMQ1/r/a7689V/7sc/3phvmzcbV4/nWdVSfiguyHeRwbv7I2vzd7jLJH4MHT1e7g+92tXz3sDjE7+TkZqDd+M2lzTOm7TogKHqQu7Xrdu3GdG2474t663n45GiWQepS+/GZePt4j62NcQTEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiCBMgQcloHLpFZWRGwzpCgFRF7A/05cVo2RU2U1kL56ieb2RjUzetIrGDKsh/aWecHhDVj8wU2YvliKPPMNunZsg7a2N8JVbj3c8uQHYu3RSrtI37AYs+95RLMImf7Yz+g45wy0iDByenfctXoxplstDPre8DTGDu+HBKlrwpVX4ofP38IbhlWIVS/xrvY6lLu88Q+cjGeuG4HWyn3SrTfi13nv4sX3vgVWvoD1G85HQvuGXsx/msx/APaumWeFNxqPTLseZ6Xob9OPuuQnzJz0IJbIIvTyTXvQo4WTlY8q1X0CHhk3BG1S64nAFYkImc+sA9bqLLuQvm0tlD6hnCY5hFIgNrElEk2uvvb89iPeNe6Pa/+Fyy4dhESp79orL8dPn4zHu0Y3y+Pj0IjrC2/G2+r8m2Vflovxw4sj8YZ8b/pOEmunYS44qKac+rV/5Y+272FfNZ4LZTxiKDHp2uvxy7z38fKHYtUz70n82qMjRnZ3ck7lwTzbRxeOoCAXQlPBNqxaqJmryDy1RgPrd93z54O6PwqwdfX3elPSp+fGj0BLbc5uxrD+c3HXw8oN3yvYtHkAEq1WGKc0bmNQ8Wk469re+O7DZfj0r+0Y1LuVzSJKCUvbftEt2/pO6GLb3N27cTnxcrqPjW7wSAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkUJZA9QggiEPj5KuldVkMPHbSusicja1/Kpc3Eq54FleJ+GGEiEbtMeK615C+eJK4spmDjdtHygKno1ur0Q/ZxQ9VLrH9QFz1dDaWPKgWOt/Gjj0j0MLmbsao2ZPjEez4a7qeceADuOqyfjbXP4hvhQE3TkS2CCAfeVLVaZtnNB677nIRP6wAIhLRa8hIrBMBRLkmKtHuAO/nv/m5E/Fcx5sQEt1E9tqwuzJq2KofhkwajSXi5ky39XEGL/25fRzOtPXHKV2EkzcednRlZc5x03OfmwSQI9i52lisvwdjrxyEBGvmiPg2uOCG6ciaN15pfaccvB9vkCbiqIZdc3DVpSPYtuINLcEy0HE8iE3GeVfeiNz0BXhXRJWPVmxEPwcBxJN5NrUpQtOuDX+gSMQiw2NeUV46Vj31jM1l1RVD2lt5ent/NLE11DWxqWm+gOSuw/D6Gx1QIPv8xDUzXFCdyrhtTclJJM7o1EeOcv/MW4Hdlw9Ffet9VrB7i00o69axtbWQt+MyP/cquI/N3eI5CZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZBA2T1ALBbdDY8nbOx5LVDn5RW15dXySd6cfdhvrBJHFGPnjq0oKbG/fx8kvqWirZ3Yc+S4tX6jb6PQuW1LLc7czwadu2Fcd2CGvJ2/d/8hWNIaaMlG23ofjTqsJU2d1tKz07F3np42rl9nNFD9NTeCVHSYfJW8TD5T/P5bx+2QXv6F1hdrheaa7+3TtvyCHqY+v3STltMYsyfF7Hmt43EccJkqjPzqqH2sOYx4DO+IpIYqzVQ0pinaDBcLIGGrlck2zX+kZ/MfnZCKaKU2yMbThw/sRn5BIYoK5VNSiIws3YWS0SfVcrn9MaerzN172111qWtrWL1ClriDg+x1yUbvu+apgQXgmuHd0Nj5/ghPQ5c7RmHO63P1cZrSjf6Y+2i0I5lNpzpXb8drq0BOXLXh3L7Wooxnv/V+v7aPi/HITiln9rkVWPwfWeA/gGPj9b5pbXkyz2r8xthEaHrzCfdC0/njn8HQXtbvtfn54NH9EYGoaN0N2OoP78dLmbei/7kd0DShKRKaJaBpizQrHut96cO446zjMNgaM9bgjHa4Qmr/FAuwddvV6NwwVWtrz/Z1epvd70bLlrE6B6/HZeLnird1VDyQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmUJVBNFiBHcWCrCAYqNA7T99woLkGuHgNMfwj3TDcuPDgOaIemLlxiAVGIbayXP3HSLqZ4UKPLLJHhUS7jmyTrC5wuEz2ITEzW3XbpWQ0/TMAfFmM7cQ8qcZHl7IAsF7HVH2UpMN7vL6dt8/zLvhn3vFdOXltSOlZ8Mw/PTZthi/HkpOL+jMK/Jk2RjcKd3A25rLxEPEjp+WKjXN8fDZONxXaXFXgR6dt4vWhATDHs30N344mJNe7LIyI6WRBibaBirmV7Yuk+CkOt39GF8+baMnSd/B4mDW5juzb3Cx7eH+17XYIrpi0QIQJYPe8/8rFWJxuLj751KHr2GogWxnPDh3HbbY7s3dTOIlqh/cRRwLS5+HT1Vgw8N1XcYKVj+xL9mXdR3w42KyFfxmW05gtvoyyPJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJHA6EqgeASQnXd6a1/EOadQYMc6kh4/DNfGhNrc4DslFhYhrID5zHILuRMkhypMLT3Ysl7X7E0ZdbvLn5uQZObw+/jDvY1uZtA5n285P6xOP5j8byz8cgxfU6rY1DBl+FWJiohFTPxLp017BQiPBh2Ogp2XM2o6b+6OksKj82tyUcyxUteN1bMt65bZflfWYGIWnptyNttb92ieM6oWnb7wHq1XzB/eJINqm7LNBpXl0f0i++E64bN5X6LjyL2zbvgl/fzhTr1ssT+ZMU59NePLDW7X9ZFS1tlAJ407t0E2qE0FH3GDtHTME9Qu3479iiQZcgM7tTMKOrVE58XRc5jI8JwESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAES8JhAmZVNm7saD6ow59XdwrgutOn3n/GVNSmxkdUVTHiIbbPgq8++EJd0T3Rd2BpruJ3RLn9Yg/RrR6BBI6ciBZk4ZBVaoqPDba53DFc1C/ek4zJLR1u7WmlLoN3FlXLXUz8KRrXrtuxF/zTjlXGjrXzs3SZ+kfTCuqshI8nLo+EZSBUzs/SyGlt2cx3mc1sGNyfmvOrc3C9XRez5dfc8Bl/jKKNxwcVUr2rD2/k/uhZ/W8WPIbc8j5EDe6KhSRfbGpaBhcotmbVt1e/y++PI3JNxayyk34ZrtoOHM8XNmvP9ARzatUHLavTF6IdxdH8fWi1QFJ+ju70er96etWkTB1uMbWJN8xMebvs+uBvPkUO79Sq6N0e0GIPYBEJP5lmNxdau7P9SVCrX1nEmnItLbhmF1W/OxepPH8Xyrh0wqL11RxVv7w9bG/Foc/YA7TN87Dgc2b8X2/5YjBffUffGTPy8qh/aDGovm6R4P25LhjGDJn5WuOEtWuMfA4C3fliA7XuuRXSB7ooOo7ojOUHlNzL68NyzFnW+n2zRPCEBEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEnBJwOMX312WtkWGo+xuIioxH5uWzsQj2sK0XHafgrO7JuulIpogSbzGqPDx/GXYq5+afh7F2mUL8eP387F2d7YpXp0uwPLVa5zigF2rl+Eza2yzBEPGkEXXEuuS7d5sFDiVOrJzE752iEtA83G9tJif3/wGy3c6tn1k3U94/qNfHUp4ctH/wqvg/Emy7UvgSQ3VkcfdPFZB297Ov0h1YdZuJAo3s/iBgs34w7jHfOqqGrd1Ub6i8tLvZOt9O/ffy7DL+YY6vAbL31ngspby7sPDzvehj+M1HL/ZRQqXXbFHRjSyfQ9djqdgG/54doaev3kD1LOX9OnM+YHTvtdgDLHW9NasZThk1Ort/YGj2LB8CZYt/QEbbM+LSDRs1gbnXjJWEydU1SeMfYYqfdyJaHnOOK33G5f/iN9/n6GdX31WW5vApEV4PS6tFH+QAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAn4QKCMBYgPdUiRXTi6ZzN2yTpyqVwFikuZ/Kz9siD5KD6bb6/xjiv62n3hIw6tekwRrzEvAStfxZT3wvH0hb2QFBeBE7IR+YZfPsMrM/SF5Dte+dJeifVs4eu3ITroJQzo0Qax4jxr99of8Mi/39FTRWhp08rusT82vokeL+3M+7IxhvfpjvoRBTiw8Xd89qi07xAikdZtmOykrkSOBXjxjmyMu/tiJIuLrryDG/Hi69Y2HMrUlQvHeXQYlayshzdqjsT4SIdo3y+8nP/iUpy0NrZj3SrsSjgHCdEhyMvYiF/m3KmcD51C2Olw/zpWVIKAiASkNmtgjY5Dy7PulPv2Vbl+B/dOj8QTlwxASnwwcvZvwA+T73XriivOm/vQp/E2QIKmzszFz68vRZ+0BmjZIAoxsfbvguPY1JWah/tlPM/q45km4xl7vownBnmZW/H7Z7fZRMV/9Oiguag6WLYS32PEbdXAu8dh4Ysz5DnwEpYu74LLZA8NvV9ePB8KjuCPJx/SxczuN+PxcSPQPkXmrOAodqxbIpYZehebRhtmQ96PO6uCUaamdcH5mIGf57+ju97CVejQ0ir42sp6ed/byvGEBEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEjAWwKVJID8ilceKM8q4irc+8po9GhlLCLr3WzYcSDuHbcRzyuhQxZgH3S1ij3ueXR3KmcMcu4rU1wufE92EFqAxI49MBb/0RZyF77zEBZWoGHEpA7A8w8fxb1PqkXuXzHjRfPYeuHqcWn4eMYMoxt16Fj+PHa9ZRr+b0Qnh/EaFgd6pN3uwDFeT3WO827+g9H5ml5YKNY3P3/0L/k4dMPNRfn9sRf6Te7f3+yXzmfd78e0xy5CQ2t8k67nY/LYV/GKMjea/yoekY8noak392F8Cx/GC8Q0NL5jM/HUHTOlW6PwxAd3ldn3wjwXDTuej/tv/hvPKsuVH2Q88nEOfW9+Hud0TLBGl8/VXLdzPUogdQ5nnNtPvp8ztO/nZ08uRuePb0Jr0Wy8uz8aoPf94/C1slZZ+Q4ekw+695Rz87zeKhZorWzNez9uW1HXJ41aoftY4Gd1X0joOq6LNg79yv7Tu3GpcuXzttfMMxIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgATOBMgKI2V+/OaOr86BAwymRq1Sgy4XXo3vnLjirSzfNZVHZumPRffRk/KtpO3z+75fwp7mas0fihsED0btXZ4SrfQQkzWKx7lY89km80icav835Hz770SRO9L8eD40cic6p8Q77DiC8JS58ZyqCP79d3G2ZGjn7Sky5fCBKV70ni9m/Qu0GYvQx5ZzL8N+prfH78pXYmZmD8LBwRDZshQ7dzkOzgl/wsapGLF5UfsO9v6lmr0+1dj30wuSq8pLiIhzJykBuxj4EBYeiqOgMBAeXmV5XRVHRPBqFmoUJIRlvUIg+7wFxQQg0jT84Ql98d47Xy1tg3C6BCLJydj//lm4jcaOa/97G/EvesVNwb3RrPP/m+0aX5NgT1//f1WiJNXhULIAsgfY5LL8/8HjcSIp0GCfQGL2u+QJRjT7HU1PNfRG54c5X0Lv5Udx9zxMIkBvD4f6w3odBch/ONN2HFrkP73a4D9U+Gd6PV0FJOmco7r2l0MTIghI1R9IXd/MGsaHqdvGDeKpxJ3z71HNYaqILyzBMePgyDDq3jRqMdq+Xz7XsPNvvrzBhovfF3IT6fvZ4dCI++9c0iZ6B9ZuHoJXsN6L65e75UPb+AM4470Y8E5mIZV89ja9XSXGT+DHqH0+id5++aB5ubt+7cdv4hev3b9nvfSxadBKrlc90q7JeHVtr8+8wVu3Cu3GVz7ts7YwhARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARLQCQRkZmZatm7dql21bNkSW/cdryE22Th0MEfaFpEjKAyxjRrAcFZTXodyDx9CsRQpLAQSmhhvqLsvkXU4HYXqFfVy2ijI3IsDmfmyYFwPKSll69z03Ut4dOrnQP/78J8pdssA9626T3lx2RYt8e7eaVgdYLy97z6/q5Rt+5fh6x1P4Bi2ofRkKYKPJeGGqMtx7lnicqxJoqsifhin5j9b+iWiTTlzo3U85ygOiT+sUHF9FhydgBhPbpSqGnHOIRzKlRsqKAihcQniWg3I3bwAN97ztNwfD+KtKRc47gFh7Ycn96Gty9U6XjUPeQgKDUKJfFEi5f6JsXWkJk+8uD+kmza+8jyJlHmp+B6pqXF7N66anAG2TQIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAK1jYBnJgLVMqo4WawXvzdehphGZQWK8qqo36hiQSBj/dd44LlPtGom/nsm+ndUb6PrIX3jD/hciR8S+rRKtLlF0lOr/+fGPT/g030TEBASgJDGoQiKCULhnoN4t+AVnPitAP16DqslIogX8x8re11UP2rXLcYmICHWManY8dLllSf3oa1gtY7Xi3mwdbA6Trzrl1d8te57V3/ljbim2q28EbAmEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEvBXAmUEEM0Vk7/2tpr6ldy+DwbjEyyS9qb931WY1v9KXJ4Yhfz0d/HNj/ZOnH1mSzcubux5PD3zxQVWYUE+vtzzKAKCAxDdJxYR7XRTCEuRBfl/5uGXpYsRt6o+Bg+7CIFqZ3qGaiGgO4pSTVlQbHUbVS0NsxESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAEbgTICiC3ldD6J74iLnn0C0d8+gs+V4PHjJ/ifmYfsNXL/RRega4r3FivmapzPu5QecY4q93rnvi0oCDwoVh/BNvFDFVDWIFE9orF/226c2FiAnOxs1KsfX25dTKw8AsGy2Umfs3shPDFCOXRjIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESqAECFEDcQE9o1xdXtPsZ/UdtRkbmcYRGheFE3klE1muKpNREj/YncVO1y+iXftX3YXGZ6CYya882IEX2Ym8pu7G7CIEN9eX37OwsCiAu+FRVVEyrAbj90QFVVT3rJQESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAES8IAABZAKICWktEGCiAz+GEIiolCSE4YStQm3U7CUWNB4WxMtNiQk1CmVlyRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRQtwlQAKnh+Z3Sq7XPPcjPS8TMHy/F1zv+h8LW4QhNDrPVVbChAP0zLkBwSAgaNdaFEFsiT0iABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEigjhOgAFKLJzgyKgrntRwEyzYLfvxiPo43PY6wlDDE7I3DsHWXIqYkDp26dEOIiCAMJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJHA6EaAAUstnO61NB20ECZuawXK4FPhbH1BwcDDan9UZySmptXyE7D4JkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJeE+gjABisVi8r4UlaoxAQEAA2rTtiKTmLXAgfR9KiosRGxuH+g0aIjw8ApzPGpsaNkwCJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJFCDBMoIIDXYFzZ9CgSioqLRqnXbU6iBRUmABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEiABEig7hAIrDtD4UhIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIQCdQxgKELpN4a5AACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACdR2ArQAqe0zyP6TAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmUIVDGAiSk+EiZTIwgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIggdpEgBYgtWm22FcSIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAGPCJSxAGnZsqVHBWt7pu3bt2tD6NGjR20fCvvvAYEVK1ZouaKiojzIzSwk4B8E8vLytI6cLs9l/6DOXpAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACdQVArQAqSszyXGQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAnYCFAAsaHgCQmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQQF0hQAGkrswkx0ECJEACtZDA1KlToT4MJEACJFDXCPD5VtdmlOMhARIgARIgARIgARIgARKojQQogNTGWWOfSYAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAESIAEyiVQZhP0cnMzkQRIgARIgAQqkcDtt99eibWxKhIgARLwHwJ8vvnPXLAnJEACJEACJEACJEACJEACpy8BWoCcvnPPkZMACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZAACZBAnSVAAaTOTi0HRgIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAKnLwEKIKfv3HPkJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEACJFBnCVAAqbNTy4GRAAmQgP8TmDp1KtSHgQRIoGoIFBcXY+fOnTh58mSFDag8Kq8qw3DqBPh8O3WGrIEESIAESIAESIAESIAESIAETpUAN0E/VYIsX6cJ3PbZ+mod3xtjO1Rre2ysbhE4OPtjNBl9FRAQULcGVsFo3nvvvQpyVG7yDTfcULkVuqlt2a4c/Lo7B3ed1wzBQafXnLpB4lfRs9Yeway/j5xyn/53ddtTrsNdBWbxQwkbqampCAsLc5ndLH4YeYOD/fOfiQb3MWc2dDkWRpIACZAACZAACZAACZAACZAACZCAQcA//7I1escjCdQwgYiwUAQFB1VLL0qKS6qlHTZSdwlkLZ4PS95xNLn2ZgQE1g4Dv9tvv73uTsgpjEyJH2/8dgClsODFpftxdx+KIKeAs0qKjunUUBOmPt9w1Of6S0stPpf1pODevXttlh+GGOJKBDGLH6peda3Kqrz+Fmb9fRhz1hvMLRhzZiN/66KtP3y+2VDwhARIgARIgARIgARIgARIgARqjAAFkBpDz4ZrA4HYuChERbh+W7ay+59XULF7kspuk/XVLQKhERHIXb0cxcdzkTRhEgJCQuvWAE+T0SzblY3/LD8ob+oHIEiErLUZeXhh6T4RQZIQUkssQUoL8nFi5zYUHjqAkpxswGJBUFw9RLRqi7Ck5DpjpTSyfQNEhAXhux1ZPt2dJwtLfSrnaaHExEQHl1auRBBn8UPVrSw/VFl/C/9bcxhfbjyKqHD9xYQvRHySWwuXdy5fBFHlKsrjb2N17s9HH33kHFUl19dcc02V1Ltx40aP6m3Xrl2ZfMeOHUN6enqZ+PIi2rdvX14y00iABEiABEiABEiABEiABE4jAhRATqPJ5lC9JxAg1h9BYSHeF/ShREARfa77gI1FTATCY6JhKS1Fwdb12P3qM2h+690Iiowy5eCpvxP4RYkfYvkRHh6I6MhgBAYGyGJ0CdaJCPLi0r0igjT3WxHk5J6dyF35K/LXr0GRCB8B4opNWSKpowoWWanOLClBcEJT1BswDDE9+yIgqHos7Kpy3oe1rCdzFIDvd4vQ42WoYgMQzd2VsuIw7+thFkFUd81p6lqJH66sRFRaTYbP1mRACR5REcGIjNDvG3Vrfb7hiNhJWTC2c2OX3VPllMus2i6AuBxcJUaq76fxXa3EaiulKiWAMJAACZAACZAACZAACZAACZCArwRqXACZtOghjD/zSnRJ6OjrGFiOBKqMQMHJYgSGVI8wodpiIIFTIRAUGoJgZfUhq4IF+3Zi14tPIOXOBxAcW+9UqvX7stW1J0dVg/hlZ7a4vUrXxI+oyCCEhIqAIP+FBwSi1BKEvw+JJcjPe3HP+Z6LIJ/+lYErznK9MFzZ4ynJzsKJ9X8C2ccQHhUlz85gzYWg4Y6ttKQUJUVFKM7OxNH/vY/sH75Fo+v+gfAWLSu7K9Ve36CUOM0SYdFu7xZqS5X5QhUHteeHOxFENa0EESP4q/ih+qfEwHCx/FCf4GDdxV94OFAiDOesExFEUDrf6+r+n7v+CEJD6s4eOo3PG6mJifKgV496LSjxwmLRL4w4laDiVdDESDmq+00XOYyjihO2UjTjl8+1vP72o7CwEPn5+f7WLfaHBEiABEiABEiABEiABEigFhGocQFkXeYWTPnxn+jUoI0IIVeIENKpVuDLy8pCoYueFklc4/r1XaT4HpW15UdMn7McSDoX46/tj8qt3fd+nQ4l85VVRqF9cagqx6y15UsDuYexc98hHDtRhCB5mzowJBz1GjVFUsMYX2rz+zK5+/7Ewl82wyLPjKGDu6BujtLHaZDFrUCxWgqLipSVLyD/6CFs//ejSJ3yMEIbVc8iuLc9nzp1qlakOnzlX/7xpnK7V5WbUZfbsDXxtz3ZCBW3V+rtdmVRoOZQvdkeKCua4WEigpSKCHLwOJ7/aQ/u7adEkPL3efn0r0NQrn+cF4U96YsveSI7dUVku07IX/Idites0BZnA9VeNNYVWYustFrEAqRYFjQL8wtwUoSQAy8/gbghFyP+wpG2fL607Q9lBrdQIogFC3d5LoJU9R4gBhd3IoiRro7+LH6o/o3p1AiRIn4ovqUW3XWYMiCK0L4bgZizNkPjf2WXBJUdn/x5CHPXHUak1ZJKi6zmH1XxfFOShhIxlLahYZBHhWG5oSQQla6Cw7lcqHtN/ypqNWh5xGBQhCWVpl365Y8s+fc2AwmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmcCoEaF0AiY2X5Uv6K25i7Q4SQxzUh5AaxCDnLjy1CstZ9gc4XTnLPffAYPHzBMPQbOBhplaBWFOUexSvTpslf/61xxbWgAOKefKWnXNXgkEOdPXr0cLg+1YsVK1bYq5A3WYEU+3WFZyewZcUSfDt7Mfa5yJvWewQG9u6B1IZaxS5y1M6o4vxc/L56NZCWiH4yhNokgLz99tsuoU+YMMFlvNeR8iyVZTFZyAxCQHSErIBZUJCdg53PPIKUyQ8ivLnr+2vRokVeN6UKDB482KdyNVVIvQWu3iJ3FaprIdpV20bcXeLe6u1VB7E5u0CiArQ3s400JSSot93VoucasQR5/qe95Yogn8ri7xz15nto+SKJUX+lHYNDEDlwBEo7dkHxj9/AknnEsWpLMILFUilErBLU58Tx48j59ksUHzmMRtferLnMcizgeHX069locNFljpF+dDVALEFWiUh1uEC9DlFxqA4LEKMXrkQQI83fxQ+jn8Nbx8s9EoAF2zONKATKvjjhsg+L+g7PsoogKnG2iB/KXZZKK1FmDnUkKNHDIs/22V9+LY94JYQomVTGZxUa1e8A9fzQnnSa8GEVOSRfoPyn5VYPEsmhxI+m5wzT8rauYj6u9vbwpEnD/VVkZCRatGjhSRHmIQESIAESIAESIAESIAESIAEHAjUugCg3GWoxJLTgBE7KG6EbcnZg8g+PoVPDtlBCiD+6xioyuYtwoGlcLJqFJ9UHY/Da7NtxaY9UI8W3o8lFeo1PmG8jqLWltm3b5tB3JYD8ejzOIc7Xi17R2XBVv2f1HcGKL2di9jKT9JGUhDQpvGWfHrdl2TfYsmwLxt42Ft1SapNMUAEB4/sgboGqeWm3go7VfLLuBkVf6AuUV6OVJYhaBMvPyRV3WI/LniD3ICrNvzaGrQ7LD2NmYuRN8DA3gkBVb0Zt9KG8Y7As7E7o1gTvrTmE9UfKunxRliBhVkuQvw4cx7M/7sH9/ZPLWIKoN9/nqDffZfHXneBTXj8qIy0woRlCx9yIol8WoWTdKqlSvy9V3WoBOzhU+hYchaBQ2WcpJAj5q3/DoeJCJIy/za0IosSPrPlz/VYAKS6x4I3f92NfzgnNRZP67lUUlFUMg3cELmxZXywfLJi/7aitoDKGCpfvdmlJIGb/naHFRyh3WRKn0oqLa8bEoSqeb0rn0Cw+5NbRhQ/lwkq3CFH3nJLBVVB3ltI55Fel/u0TsaRUpWrl1W9PKS1xmmAiR38MSvwoEasxFaLk7wUGEiABEiABEiABEiABEiABEvCFQLWspx8vzMNPe37DygN/YWvmDhwpyER+UQEi5I+ZegmNECxvgQbKW6PB4fJGqCGEZG/H5MWP4UwlhHT2TyFE3n/GW189hA6x8se10Jd9Q5GdsQt/LfoYD01Tb1TPwqTLZuHk7GUY26O5L/PjVIYLJU5ATtvLLT/Pt4sflu64bvJg9GqXrLnAyjq4A2uW/4CP5/0ufLbgszd+RsN/DUdKHTEECVavrKoQFKYf+dNGQG2Arj5GUFYDoRER2hvCBUoEefnfaD5hEmK7dDeyaMe1a9c6XHt6UdssQELEAkQJCK5Cdb6J76p9I06JIDd0TsC7fx4UESTPiLYdJVnGIAuZpYFYk56LZ37YjQcGpNhEkJmrD2K2vAWv3nxXroFq9M33oGCE9L0Agc3PQPEPX8NS4CjqBMrKbGhYuCzeykbpImcW/L0KGe9NReMbbi8jgijxI3fh1wgLF8smPwxFsr/J8yJIrRPhKiZaxB1ZZVYLzRWF6rQ8OnnyZJkNz43+qX1Atm/fjgYNGmi/R44ePQq194IvoVOnTr4U86qMsgRRgu83W+0iiLIECRPRw7r+L98TcQkpceq7XaPfA69G5llm8/NKs+go1S0+NIFDPSSU8GGtSoxFNAFE/epUgoj6l6SDlYj1yrOWqzeXYf2hWg1XJnAMJEACJEACJEACJEACJEACJOADgSoVQJTw8cHaWfhi67c4aSmSP0Tlj1H1F5gsQoWHRCJEBA9jc9RAeUUvJDBM3gQV1xgSX3jipFiE5GN99jbcufhRTQi5sfNVfmYR0hINxaVMM9P+ws2apaB9l77o2uMjXDD+EW1K7r1sAbrsmaC9ne88R1npO7H7QCa099tkQbdpSkckVuQ2Ky8DW3amI/ekKiVlznBTRvKlZxYjODpO9iUp++ZcVkY6jhcHIz6xMZxT07esw4FjJ2WROQhR8Ylom6r2D8hDerq4nQiORmJj1510Xe64lBMfzuWUK8uhg3Aw/nzXqeVlpSP7eIlUkyTjCUDGzk0yvjxhF4bmbTugcZRjfmfWdeY6awuWf7POOpwBuP/Fa9G2gX6pFoQaJaVh0GVpaN4gAs988JMkLMG6jV2R0qWptYz9cOLIAezLzJW3QlUIREx8Epo6ucw6kXsEx9WtENYQ9WOAXClzyFomMCwGSSlN4XpZIhcHdh+S+1TVHoiwmAZIaer6vtGalx+e9MfIW97R3EfZFAXxCamoo1uiOGDQ9lhweqNcPWOVCKIth+XmYu+0F9H02gmI7zPAoezpcKEWDc0Lh+Yxu4s356mucyWC3NSlCd758wDWHXYhgkh6WLi87Y4g/HVARJDFu/DAwBaYJRs+KxdAag8RtVF0kOwjUlxoF8Sqq//O7QSd0QYBDRNQ+M2nsBw+6Jys/d4Pj1G/hSzIFxHk4NuvosnNdyBABBQVjn41CzkLv0JEbKz8O0L+DeFnQYkfz4oQ9adY5URFBWtv52sL0WqluYJQXfedK/FDub1SwdgEvVTEUyV8KBFEfU5FBKlg2JWSPCKtgSaCfL3F7mZNswSxipz6gr/MhMyDGltdCWo8uhmHHOVciYdKBFGCm7YRunHfWf9JpPJrZfTs+oWmzhkZpQ7/+1ppApx583PlAouBBEiABEiABEiABEiABEiABHwhUGUCyMajW/HQT8/gaFG2uLoIlTdRY7RjkPzBrRbklPm+2qw3QK5LjL/M1AgkTbMIESEkOCwUIRG6EKKEEfufar4MtSrK5COwRBaZrC55DPcz6ti23zX4+pXDuGjya9Lwk/hpUT+kDVYOioyQjkUfvo8bH5K9PRzCYDz137tw7eCODrHaRYNg7P31Czx7xSSxLTGHwXj+4/sxto+5fuCvb6bi4ntnYMxTn+PFa7uZCwBZf+Hlsy/GDIl9bf4aXNrRujCdtQmfvfk87tUsWOxFBk9+Cf84twSXXXGvGL48j+X/HYtEe7LUV065c6TclW7KwXMOmxa+iJH3zoJl8GT865xjeOxJ1XsVBmP2H++KAKJfVefPH1+9z6vm+t/5nFf5XWXevXktDPnj8nuGolVcMbKz87RFLLXIo0TGCFnwTut3HgaLAKJskbYfUZvymgWQI/hj0ff43yLZS8MpdB08FoMGd0NDa/yeP77Auwu2AB0HYlTz45i7QFmWmEJaX4y/eCDaNbbLIPvWLcMPH3xp66eRO6ljXwwYcD46JomS4hA8749DsTIX7upJwuCxF2Fwt9QyJSozYunSpejdu7cu9FZmxZ7WpRb5XCz0qbfRQ8XSLkCeTerN3/T330LJ8Vw0uuASreYpU6Z42kKtzqfeAnf3Jri7+JoasBJBbhbR8u1V6VjrSgSROVXufSyyMfqfYglyx5xNOHi8SL77VvFD3nxXv4uq08KgPFaBsfUQPuYGnPz6E5Ts3l4mq/q3gXKJqUS8gnV/igjymoggk5A5by6yv1PiRwwiRCQpKVL2lv4TlPihBChN/BAXa2pO1NqyJkZ60M3qEEDciR+pqfrzUFl+GAKBOqpNp1Vaw4bGbwEPBiJZfLUk86x217kuatNQW9z/avNhWwbFXwX932TWc6swPHHiRD3C+vOuu+5CWloatm7dipdeeskhbZrae80Pgy7sAM16DFPvFsi9pkQQTQLRhQyl9VgZaEfjWsUJB4sAUqfqn9424cP//oGt3YcGfrV/TZDxj20jkkcSIAESIAESIAESIAESIAES8JBAlQggi3ctxVO/vQ7IQkBkXKy8fRyu7fNhWIBovouNv1Cloxb115tTUD7CQ0QA6RifhjGJQ9Axrqq3Z3TqgEeXxl+YemY1Lm1scqn+8O7UdyAm4TX5D9pb9vYq0zH70XMxZYY9xn62CA/duAiHp83HlOFOIsibd2Lkm/ac9rNFuPfqRch//3uM728SQYJ0VyFRofac9rMS6KnAyZNqw10RQPK2YPo9Q/CYbT/kwRg3rh5mzJiFRa9M0RbStfLNguBw47gsFyflZpdfTsSPCjn8RziM0DkEBelmDgGLXjH1UfWolbxBrPWs2n9UhqDhbadzc8WaRgsXIq1NvIgf2bbFKxWtFrDy8vLkXkzEiBeeRf/CEuQWmBcNM/DzBy/AZkQiZdI6pmHLOhE5JKxe9BlWH8jDPdedD2X3ExgUrcVj3WLMtSovasEof8sWffP1LUsw/dNQ3DNpsJY/c9syvCbihxE6dj0HOP47VPX71i3BB+uCcddzQ01yjHf9Meotezwi43rOYVz2PPuw6LNpyCmaiNHnptqjK/ls48aNyMnJwaBBg8T9SvW76NJcoahVLRdB23dBrOt0mUoXoV1kq/aoqVOnam1Wpq/8ab/uw/yNYq1mChHiDqd+XKgIha75lMr+DZd/tB4FmmWdveCF7RpgYq9m9ohqPNP3BEnEW0oEyThepmW1v0e4vO1usQTh6MliET+U+CnPZxE/5LeQtsCpfhf5TQgJReglV6PwSxFBdurPG6NvqsdKBFGuMVXHC9b/iT3/vBclRzM08SMyJhrBUr60SLOXNIrV6FGJH/9etEuel7mIsu4vo/4NYF54NzrYOCoEGXlFxqXtWNUCVXnih/GMMqw9DBFEWYTs2LEDTZs2FdeewdrvE1uH3ZwkJCS4San66OLiEpTIHh+mf1aWabRU5spVmDdvniaAfPPNN66STzmuKp5vSjRTTuOU+KG+K0rO0Kyplcijvu4aCOu5GoHKpw1fLxOgziVOiSawqEQJ/vSc0HsEs/ur6Gjrv0OsaTyQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQgDcEHNaxvSnoLu9v+1fhX8tfQ3CELLTJ25rK9UqQWHrEhsZgQMPu6BbXHsmRTRBlXZwf84dYBrgI7aJTcbkSPmJbuUj1/yhNCIlPQZtbpK8iWszYcRC3y6laUN659Dub+HHnsx9i7Ng+aCp/fOYf+BuzX74Ej4l5xysT/4e+f3REN1XAKTz30Xdi7dFWW2TZuWoe/jP6Ns0i5LHrF6LnxjS0dbKEqGgBzEjftPQbm7Aw5qG3cMeVQ5AcHYB/3noj5k5/EVMMqxAnjyzuy91UbrmdP3vA4Vbh0KODcFDLY6Yw+D58dM/F6NJGCTdRiIlxSjdlrcrT6rcAOYLM3frCYeoFyYg8ftxB/DCPVYkg9es3QKy8NRkpIonhz/3AnyttIkHbvmMx+oK+SIkPRnHmbixZMBufLdkMrPsGK/9sjeHyBnqQet3UCGkDcfvYIeiQKK5oTmZg6bxP8dGijaJsLMKmLWejcVoEdq5fpedOG4wp1w1Dm0bRcq+Ox/aVX+P5/86TtMXYuq0HmrbSrY687Y/RFefjAXGdY4g6vS++AUMv6I7GshB0/OBGLPz0VSzcBPw+dyk6tUlFmt60cxWVcr1//3588cUXGDp0KOrVM/nHk9onTJhQKW24q8Qii3zq4y6ob0mICDP1L70KUWf3tGVbtMimetriPDnx1z1Abj63GQ6JNcT6g3bRIET7bSeigAsLGX2sFqg8FvGlb4QOTaIx4dxE47JGjkoE+Ue3RLy5cj/+diGCqN81aq+DkOBAZUAp31fHBfiqXmD3FopyaxV6yZU48eVMlO6QZ41TCJQN0cOjxNWN/E4szMtGqNXyIyhUqdxK1HF/fztVVaWXSvx4etFOrN6fi8gKxI8zE6Jwy9nNsGBbJr7efMShX1U9P+np6TYXV6phJWikpqY6CLTqzXolgijLD8Mdltp4+vDhw9rG0wUFBfDXBeiP5XvxxYYMcfkWLBYC9u+uA2S5MDg7W3UoixDDKsQ5zbkOf7kemKSL6/2TXL7d4nM3P9vhc1GPCm7YsMGjfK4ymd1fqRcNPAnt2rXzJBvzkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJnAYEKlUAOXYyB09q4ke4WH7EaHt5KKuPCxP64IpmQxEZZHeRY7AtkTcNVR4jtIs5A2NrsfBhjEMdAwLikdTaqoAcKdA2ShdfUVjzy2N6tjvfxeTLz9MWetQiVmTTM2Uz65nYMesqvC/OqVatv0YW/k0WHVLqzre+w5jeadqityrTouuFmDzzCcy66hFJfQ7rtl6Otmc5qSZu3uxTLwqqoIk1yMC6X1/RIy57FpNvGqK5uNLEkUZtMPK+e3FUBJCntBxGSXXhaznhsKwiDle64XA9Zj5+K3o2lX7I/wFOgo8+iOr5Wf0WIEHiykgfW/3oSAQXlX2j2Bi5mjv1BqVyiWW82avuvx1//yRZZKGo4yW4btwwzRJDpYcktMKwcdfLPhz/hy/XB2DJ2h3oKQKI3GbW0AW3XHMZujUP1+oLDE/GwBHDsVkEkJWSQ97BNTJqxzNSWqBls3gEWxec2593IZ5I7IyMY/mIaGQoEN73x7WxTy52bFist9/3Btw0so8mECoGDVLOwpXjJ+Hw/a/hT3HKtXXXPhFAkhz6WtkXyirnyy+/xMCBA5GUVLVtmfuuxlvuArEsftYbfR3C2nQ0F6vR88q0/DAGokSD+/ol418/7cLhfP07otyAKYHAncshlRYpG4eHh+vPt0aRIVodSlCo6aDGc0v3ZvjPin34+5Bd1DH6pboYIIu/6ruq3wNGilxbXf/YY2r+TIkg4ZdchROff1RGBFG01UsT4fJ8CxWLJbXnh3KBqdy3yeDUSnaND0ATPxbusIkfygpHWeOoX0iqi+bQqXG0Jn6oObzI2LPCLII4FzAXroTz5s2baxufK0sQV+KHasLY9yNVhBFl+aHEjxBhHit7rqgy/up66IPl+/CJWEdFyXdVczmmpsBNqKnvQVU834whvv66WFqbwh133KFduYs3Za11p4a1Uq3rODtMAiRAAiRAAiRAAiRAAiTgFwQqVQCZtvoD5AcVIVL90Rwub6bJH/w3Jl+KCxJkkd9NKCos1ISSdtFn4IqkoegU29pNzjoSnbUbO6ZZxxJVjM2bN5sWpwWZLMLFWZM3Z+Q6Dfo69D4rTVvQ1kULfbErsWdvPDYIePx7yOJuOuAsgDjV4vIyay+2ztBTHrukO5ppi4XSGWsoLU1D9xdEzLnHyQeXlNsyXTLJwoNX5Y55wkFfzSjD4bouaCnih1rYV8FgoV1U84+KLECqQiDR1tlknJZSR8HB1dCVsGEXPyRH7lEcFHFDhQvPOxv15M3eo/n5uqAhPCMj6+HsPsNFAJkvViBHkHtCy6r/OFustxICkZmZqS2QqYWxiIj6aNMdWKkUEC2EI1bbzBjYsegd/PvgVpzbORUJjRqheYtmSDraOZ2aAABAAElEQVSjNZqI6KneNNaCD/2J10s6/sw9hIPGdiZRAVi/fr3NbYu6T2JjLTBsMQ6IAONrePvttz0uqhYcFyxYgF69eqFDhw4elzuljLJw6W6BODA8AnFX3IjQFq3KNOGr735/tQBRA4wMDcKU3sn497LdKCjSF83V2nR5e32oTcNlZypEhARqZVUd/hLUAvqtPZLwxvK9LkUQ1U9Xa+k1tfBbETdNBBl5DU7M/RAl28U8yykoy7NAtZ+GipeBKWFHO61hAUSJH09+p8SPHE0wC9X2/HC0utE6Kj/OTIiWOWsGNXdGuNjYs2LTYS3KsEww0iv7aIgee/fuRWJiooPlh9GWsg5UIoja80O5vVKWH3FxcZoIYliEGHn95fj+b3sxc2U6wpXLN/neqlAey/LS/GVMVd2PQw/cpjeh/umkHonW+zLh6alV3bRP9SvhTYlxobKPoPowkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkICvBCpNAMk6kY2F+5chLE78dMtbm2qTxWGNepUrfqhOt41ugetaXVpHhY8M7P7bKhgkhut7boj/cmMHBzx9C4Y97cXUXXYmUps4+u5Xi/9BQbGob/XS4uy/3ovalTGFFmIjo23iglFeLSKntCq7cGqkq6Pbcq3LlrPIvhRZWouycOEth4IS7Y1U+5KSuRfVe14VAkdFIxB3/1r482gmRqKZdU+HikpZ08VPuqFpRIUF47i40DKCEkrUdUSU4Wv7OPILYNsrBidkLxHZ3yLYuhCpFsZyc5ULLr0G5Ydchc69BmHIt5uxUM73rf0Js+WjhyScO6wnep57HhJFpNAWNH3oj0sBxFQP5v8XL4h+4zZU841TnQKd9va/MSEmAIHRsah33USENGlmiq37p2rfhQlixfTq7/vcWn44U1CWIqqMKutvQS2k33ZuEh7+fru4+Cr0qHvuLF48KlzFmTQRZNS1KJj9vksRRDWv/V4yKTvlWjhVcX818WPBNqyyih9hoWJVpJ4n4pbL1EWtF0r8uO0cR/HD6N4lbRtqos6XGzOkqPUBaiRWwdEQQcqr2nCRqPLGx8fL3mAnNRHZ7HqovPLVmfb+r0r82K+JH2pvH7Xnjb6fRTm9cJ6gcrLWliTD4sO5v+7i7XuBSAklgmhMjH/5OddS89fK6iNfXtDwx3uw5umwByRAAiRAAiRAAiRAAiRAAt4QqDQB5Od9vyNAFlSDwkK1BYvowHBclzyiwr483/XeCvPU2gxiHbHhfb331zdrorYZdwzX34mHE8LgvIylLQzL4kOjRuIH3SGIkyFZnPM6eDLL4iVG1rq1EBDiuo3sY3llmraocgHqD2hZgHBXLqtsOYeKvObgULpGL7yxAIkv2omUgmVIKNyIlz7Ziq3CbcKw+tiTG4cNmY1xIM8QHsobUn00adYF+PNP4Kc9ODSgE1LKepYrrwJt3UNlKCxWUkhUmbwnbJtA2y2AtExicWK8hW0uZHjYMVzZFUa3xJXTX0DH3/7G2o0bsHHpH/pm6fJz+bez5LMdN/3fFbZ9OIxWvO6PuRNybtSDzr3RV1AWO6WrxRQl3oTEO3+vnDKWc1nRHh5mCxHVntoMvVmz6hMdNDcwxoRYxxEk+8A0GH87guJl0dVNmDJlipuU2h/drlEULm/fGDPXHvRoMFd0SoAq469h7tpD2H/sRLn7HZj77uo7a06v6XMlgkSMvh55b78AS+aRirvjdH9XXKDycjz93Xas2pcjlm/B2r4rhhWi89p65yYxuL1nklh+2J5KZTpxSbtG2vrz//46UCatJiPU3lEqqH0/cnNzNetAf9v/4/pezaE+DF4SUFqbJthZy6kbt5x71MvaK8zevn37CvOYMxw6dMilAMK9PcyUeE4CJEACJEACJEACJEACJOAJAU+Wxj2pB7+k/6GJH5A38Urlbch+8d0Q4WLPD48qqyOZVi1eqPY/10JqU6v8ERWmbYSuIh/sfxlu6lf2j3hjwcpYXNFrkJ+zV2LXPVeKGwtbjH6Sl4n9H+incbFlF3ff37oPd0A2hHYo5uTapXGM2BLo4be1u3HZWQkOuWWncWzf8ItTnPwt3UiV0wUT1+WOuy4XqTjo5bzmUKYXNRfhqQVIu7z5mvjhqqfJMdlQn23ZDVwll4mLENckeliCTdu6I6Wj48zaC2Tg508/wV8Z+9Cs2z8wuncrMecIg2FBceiw2CKllF3ozTi4X6+iRVPEyG1rFxI8e1NUWYYUFsahU8/+2qf4ulyk79qFDSuX4rOFK6Xu1Vi+9mykne9bf3DMPkLbWUSIbVxDewzF6O5NbEnGifo+KZcaOWLFot5ursqgNj8fMmRImU3Qq7JNrW61oFVin6eQxGaIH3cbAmNiq7xpXxuYOlV3v1KVvvIHnFEf+3JO4KedNvs7l93tl1ofKq+/hg/FkmXWmoOyMbXsiSGSnyd6uL+6wDIzPr54HooPpMteHxX/k6Qmx9Nf9vBYdzhP3PHolpjqd7Wz+HFWUxE/xEqnPPHDGPul7RvJpuNVbwFitOfN0RA9lAiignHtTR3MC1Tl883dXh/u4hOeeaNWTYlhoRoREVGr+s3OkgAJkAAJkAAJkAAJkAAJ+B+BilcbPOzzjrx9CBRXBCqUio/sznFtPCo5a9Ysj/I5ZxozZoxzVA1cyx9lLr2k5GHVvI8xcop1s49BT2DQ+Wfo/YtqhlbWfdGf/uh79O83Ho67nmTgt4W/4cDxYiSeORC92xjL1ar4bHy79Ar0GtvDYaybln6P560xLZPswkVxcb4euz1L5AvHkL5xrU2c0VOaIe3BweKOahFmPfQZBndvjWFt7QuB6SsW4MbnFjlWoq4CEiso963rctGnwqFsN2oqxhMLkE7H56DZCWODCvc9bRV3FGFZ3yOn/iD3mSSlebuOOA8/4Rc5X/zBD2h2zxVwpYEcECuRb1YrMSMAzc613qjh8WjeS6J+BZb/bzW6dUxytCA5sRurZy+XDBKaxmv70RzVr+SnfWHdFlXmJAsbV21Ftuy50Ci1K7q0bih+5KOQ3KqTfBJRkr4Ss9eJ9Yk8I7TgQ3/KNKkiwhvaxvXdot9xdvdLkOKQMROrl67BEXGfFtO8E9qI5VVVBWXxoSw/lAVIdQflHshi0feGCU1thXhxexUYEYlPl62vkq5c0btDldRbFZVefWYTHMg5iU2ygO0qtBWrD5XHX4Pa8HnmH+ma9YEhfDgvvrvquyd5XJWrrrgjcz9F3sKvEVUv1mF/K7ft16AFyPmt4uV5Fog3RYgS6cOl+HFHz+biksm95YfzuC470/472zmtpq+V6OEsfKhFaSWKxMTElEmr6f6y/bpDQO39oV5UUC8t1MTv0rpDkiMhARIgARIgARIgARIgARJQBCpNAMkpzZfFizDN+qNE3gBPCDMv3NdV2NtxcOs6bBKjC/WWvLjORs7h3VixaCKem2Ef8yu3D0GysWIljrA6DXwSePNh4PvHMfjZaHx1TX+0jo9CXuZerFzwDiY+qYtCr83/w16J9WzGvZehXtDHGDOwo7zxXoRNv8/DyAnP6akitHTrZOce3zhJj1/0T0yfnojxw/uIX/s87Fz9M16++iGnuqPQ+fxLNQEEmIUJQ47h8deuQJvG4cjZuwYT7rW24VRK3gtF5z5SDkoc8aacE4dnhMO1Jg7zhcNT7jmU6UYNRVRkAaLcXnkifhjdj8pdiZORaTgZlmxElTmWRJ6B88f1xy8zfpS01fjgheO45LqBOLNVKmLCTyAr4xC2rvkDs0UI0EMvdO2oBDi1MB6Dll1HiQAyV85/wRsfheGm4d2QXD8ax7N2inA3XRNWVLmRXdMkN2AXQFRsBeHEMaz5bLb0SkLSIYwfdT7aJdVHcFEO9u9Yo4kfKqlxtOG3y/v+6O8jq1rMQdVzsYzrK2DXPDz1ZikmDDgLSbERKMg5hM0rF2Huki1agUsmtkQbVI04oVx89O7dW97Md+1GztzjqjgX/UP2FLAgvP2ZiL/6ZnFLZxW+qqKxSqqzKi0/zF0Mks0a1OL0Y4u2ISPP0fFg46hQeWu/OVQefwwfqA2fRfwIDw9CeJhYMql+eqpseJqvBgaeMXsmjn09GxEx0dbvjH2zc3fdqck9QFSfeqbUE0nZookg5v1Vzmoai0m9kr0SP9yN0Z/jDUGEliGezVJVPt/c7fXhLr772nP1TqvfT8ZzQc5XdvzNs8FUYy6194cK3P+jGqGzKRIgARIgARIgARIgARKowwQqTQAJEPcyFvmbSrm/KikpRlGp3XFO3eW3CBMvc2EVYRvwLXjn62sxxOmt4sTuw/HOg3/h5qdnA9PuxcVWQxFbMXXy8PsY7Oq1fkl6ZcrVeMUhs37xhggtZodaqT3Ox714SrMOmfHYBMx4zEUhU1R8uxFY8E4GLrj5cYldhMcmmcc2GA8+2B5PP/2qqYR+Gt/et3IOHN4UDoa/MHMLDhwKbCm15e5Se354GzQRpBwBRLmYSul5IW7LOY435q6U6rfgyw/k47KhVIx7cBRaxwaIqxU9Q3y77rjl4q1486u1UnQx3pWPc+h08S3oriyAxA+82GvYkl05a9HtDaxZwlNxzqhzsHquiC/7lmH6azL+JBHi9u2z1QFciLO7trLV631/TFWZTuu37YmbL9yJd+bLuFYvwNvyKRP6Xolu4uaoqsJ5551XVVV7Vq8sakV164m4y65BgLw5a4RfN5v5G7GnfqxNFiBqtJEhQbjn/FQRQbYiv0i/c1Xc3X1aICrUzuvUyVReDe8r8cO64bMSQILEzaSyxjLWLytqyXCpWFG+6k7PmP0xjn0l4kd0FCIiI7Q3veUfEBV3w5M8FddySjnOTdGfIdOW75UuW3BWoogfveu++GFAowhikKilR7ln1fND0+k9fZBU81BPnDihtUgBpJrBszkSIAESIAESIAESIAESqKMEKk0AqRcWg2OWfHn7WPYAEdP1g3mH0SoupU5iCwku3x/x4HGTMahnD5zXuycSo9QfmWrByh4CAxtg8ITHMSe5M9685RHNdsKWOngcnhh9IUYM7W7anto6TZPexI8XxWLB29Px3CyTODHmTnx4w1Xo0y7BVo06CYhuh+t//h9C/ns5nn7flDR4It66ZTiKl7yC2177Hsayn+pn20Hj8OfCDli4aBk2Hs4WdysRiGnSDuf2HYTU3IV4WlXjtM2Iudx3Um6Tc7kc1+V0Dv/0mENYlHV8DYIrz3TJhKUqTtWG50bIyStCrPjudxVy84sRE6nPc1i+bqngKp8Rl5cXhG4jJuLhZm3wzesf4S8jwXTsNvByDBzYF60ahuDYsWO2lPz8YHS/ZDJiGn+Lr96dhc22FHXSBmNuHoVh57ZCVlYWlOARGlFPy2GJCbJvNK7F6D+CrMYU8l66FtF5yHj8X9NULP76U6zYI1Em8aPvpePQr39fxBZnilCql/e2P0GhoXpBWQw2hxMnQtDzslsQkyBu3KZ/gb3mxOZn4tJBA9D3vE4oUeMqdSXlmAvUzvO4/kNRb+QV1pWt2jmGqu51QnQo7uiVgud+2qk1dUfPFDSJqRqLoFMdy/u/7sXHIn5ERCjLj2ARCXTXSt6sWXqT91T762n5jFkfI+urWZr4ER4VKXt/6M9FT8QaT/J42o9TyadEECXXLN+djTtOI/HjVJixbOUScLfXh7t4m+gh3XD6Z2nldqwSasvL010Vcv+PSoDJKkiABEiABEiABEiABEiABCpvHbmF7OmwOk8tpYpzCLEC+ePgGpyXeHadRFy/43Ds3KkvnjmLG+bFGZVWZiNzK5GAgGh0HXoN3t45QtaHj8kfoyGwBIaiftNGmvBhrrfxWZdKexfZhJSJz/XElXcdQHFIgLygX4rmzRO1Ws1lDPDRyT1w8z934pIJe1Eo4pTsVI/4xMaIlL+EA7q9iwvvsuhv3kqBvIyd2HHoOAJDmuHyWyfb6jTG9OesP/VqZbHeakygXZvLjfWinCocEBDjMYe2w24TDhM1Dp57WNe7XNM/v1subqn2HcflA5PQuL7jYuuRnGLM+eUoWjYJx+WD7C7MyuuzsgJRvtjP6DIAd07vjl1b9uJwbhGiRJsrLY1EfJMkJDaMFKuPYmRnZztUpeZTLS6063WBfHpjzx4RR5SWIIJEveRkxMqpqtsQCVLOGYnpQ8fLvVagxTtUJi7d+l3/JoZOCNMEE9Weyte62xDtc+n+Pcg/WSzfgxDENUxEfEyw5tc756TdbsTb/sSm9BKXbsP1emRDcyOo/ubllaJjn4vl0w+7dh2WMQQgOCwSDRMTECVWasptS1EdFT8UhwajrjRwOBxfu2Gow/XpftEhIRrXdm2qYejQJNpvcVzfqznUp66FxmOuhvrU9tBTRBD1Od0C9wGpnTP+x5nW/b1qqPsbNmzwumVXFiAbN9pfLCmvwnbt2pWXzDQSIAESIAESIAESIAESIIHTiEClWYB0bdAef+RuRIDVh/r8XT/h5k5XIirEyVygjsE1xAE1LCVAGCKE+dzVkFW62tyxpKSeeAjS37A38inRxKjHiDOOKk0t9NZrqi/eqXiV173QolufNE60L6KpmEBp21jgNureu/JTDJ84Tbt8adZPGNW9hXau6t/95wJMu083IxnToTl0yUUv6Ws5VdpXDnrLNfOzV7SjoFBeL6IyZSNP2RA8+1gBLMUl+PyHPbh6UDOEBKh3hwFD/CgssuDwMburqfLqNNKUiwglOKjNaFNat0cLmScjqPtSCRHKj7bzPKs8qqzaZFS5MklOjtXmQZVRcdkifhQVFRlVeX1UZZXooupumpRiK68LFHlav2yR1pPK6o8as2onMjIKLVro41JNqD7lyLjUpqoM/kVg6tSpWoeq0le+qxEPat3QVTTjSIAEyiFA8aMcOC6SqvL55m6vD3fxLrrn11GuxA+/7jA7RwIkQAIkQAIkQAIkQAIk4LcEKk0AGdysN97dNVfbA0T5ycktzcPrK/+LB3rd4beDP5WOKfGiMoKqRy08uxM8jDbM7bkTO4y85qOq113dzvW07T4E4zANM6SCKWP6yWci7kuNQe7O5zBN349cq3pQb8e36tr4WM7cT084GGKJuVx1n8+cOdOrJse3z9TyD+sWgblL83EktwTvzdsBJXioMOeXQu28obiXGtWngRbnzQ8lgChXVQYbxVHFKRHALM65qlOJAkZZQ1hzVUblO3z4sKsqtLgckxWGkcmoW10bc+tKiDHyq6NRRo2lvP6o8ZXXHyVyGEJHcHCwxqKits39qIvnny5bXyXD8pc9QN57770qGZ+7Sm+44QZ3SacUz3H4ho/z4Rs3X0opYdvYA8SX8ixz6gQ+++yzU6+kFtQQFSU+ZBlIgARIgARIgARIgARIgARIoBIIVJoA0iC8PoY07okFGUvltX6xMJANZWdtmYfU2OYY2/HSSuhq3a3CnUBR7SNu3A03znkLcZ/+A68qwWPWNDxn7oTsNTL9utEYkObopinAx3LmqtW533Bw7tgpXO/JjUNyTDbCQgI1gWPu0qOaCGJUqYQQQ/xQeVQ4GZlmJHt8VMKFEgbUx9ugyirLj6oK3tZdmf3xhUdVcWC9rglUt+WH614wlgRIQBFISEggiEokwOeb7zApgPjOjiVJgARIgARIgARIgARIgAQcCVSaAKKqndBmLJZlrkJ20XHZ1DQIwZGh+PdvU7Hr2F7c1uMGRIfybS5H/P531bzbUEzuuhOXTViPfYdyERYbhrzsE4ht1Bwt2ySV2Z/EGIH7cklSrrnbckb5unrckNlYE0DU+FyJIM7ih8qXF9NdHRhIoNII/Lp5X6XVZa7IXyxAzH3iOQmQgG8E1q5d61vBWlRq4sSJDr1t3bo1pkyZgpdffhnOadOm6S5BHQrU4MU111xTg62fetPt27c/9UqkBu7tUSkYWQkJkAAJkAAJkAAJkAAJnFYEKlUAqRcaiwfb34IH1rwgfm9k8+GIMJTKvgef

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status