toan-tu-3-ngoi

Toán tử điều kiện là một loại toán tử đặc biệt vì nó gồm ba thành phần cấu thành biểu thức điều kiện, hay nói cách khác toán tử điều kiện là toán tử 3 ngôi.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Toán tử 3 ngôi

Cú pháp:

biếnn = Biểuu thứcc logic ? Câuu lệnhnh khi biểuu thứcc trảvềtrue : Câuu lệnhnh khi biếuu thứcc trảvềfalse;
Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ

Cách viết thông thường

int n = 5;
String x;

if (n == 10){
x = “OK”;
} else {
x = “NG”;
}

Cách dùng Toán tử 3 ngôi:COPY

int n = 5;
String x;

x = (n == 10) ? “OK”: “NG” ;

Với cách dùng toán tử 3 ngôi, biểu thức điều kiện ở đây là == 10, và nếu điều kiện đúng, giá trị OK sẽ được trả về. Ngược lại nếu điều kiện sai, giá trị NG sẽ được trả về.Một ví dụ khác, chúng ta kiểm tra một số là chẵn hay lẻ trong Java và thực hiện các xử lý tương ứng như sau:

Cách viết thông thường:

int x = 101;
int s;

if (x % 2 == 0){
s = x + 2;
} else {
s = x – 2;
}

System.out.println(s);

Cách dùng Toán tử 3 ngôi:

int x = 15;
int s;

s = (x % 2 == 0) ? x + 2 : x -2;

System.out.println(s);

Tổng kết

Trên đây là kiến thức về toán tử 3 ngôi trong Java. Mong rằng bạn có thể áp dụng tốt vào bài toán của mình.

Học Java Core: https://hocjava.com/category/java-core/

Nguồn video: freeCodeCamp.org


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TÀI LIỆU DEV WORLD
Cẩm nang phát triển bền vững với nghề lập trình!