Bài Java cơ bản

Bài Java cơ bản cho người mới bắt đầu

Xin chào các bạn, ở các bài viết trước mình đã giới thiệu qua cho mọi người về các khái niệm cơ bản, cần thiết đối với ngôn ngữ Java. Và ở bài viết này để mọi người có thể áp dụng được những kiến thức đó thì ở đây mình đã có một số các bài Java cơ bản để các bạn có thể làm quen với Java. Cùng tìm hiểu nhé!

Bài tập về cấu trúc điều kiện

Trước tiên ở phần này mình sẽ nêu ra một số các bài tập cơ bản giúp cho các bạn có thể luyện tập thêm về cấu trúc điều kiện.

Bài tập 1:

 • Viết chương trình hiển thị chữ Hello World lên màn hình console.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số từ bàn phím.
 • Hiển thị số đó lên màn hình console.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số từ bàn phím.
 • Kiểm tra số người dùng nhập vào là số chẵn hay số lẻ:
  • Nếu là số chẵn thì hiển thị “Số nhập vào là số chẵn”.
  • Nếu là số lẻ thì hiển thị “Số nhập vào là số lẻ”.

Bài tập 4: 

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 3 số. Sau đó hiển thị số lớn nhất trong 3 số đó.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tính nghiệm của phương trình bậc nhất ax + b = c. Chương trình cho phép người dùng nhập 3 số a, b, c từ bàn phím sau đó hiển thị kết quả lên màn hình.

Bài tập 6:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một năm từ bàn phím. Sau đó hiển thị xem đó có phải là năm nhuận hay không.

Bài tập 7:

 • Viết chương trình tính nghiệm của phương trình bậc hai. Chương trình cho phép người dùng nhập các số a, b, c từ bàn phím và hiển thị kết quả lên màn hình.

Bài tập Java cơ bản về cấu trúc lặp

Bài tập 1:

 • Viết chương trình hiển thị 5 lần dòng chữ “Hello World”.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình hiển thị các số từ 1 đến 10.

Bài tập 3: 

 • Viết chương trình hiển thị tổng các số từ 1 đến 10.

Bài tập 4: 

 • Viết chương trình nhập vào số n từ bàn phím và hiển thị tổng các số trong khoảng từ 1 đến n.

Bài tâp 5:

 • Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong khoảng từ 1 đến 100 và hiển thị tổng các số chẵn đó.

Bài tập 6: 

 • Viết chương trình thực hiện việc nhập vào các số từ bàn phím và khi người dùng nhập số 0 thì hiển thị tổng của các số đã nhập từ bàn phím.

Bài tập 7:

 • Viết chương trình nhập vào số n

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status