Bài tập Java cơ bản

Bài tập Java cơ bản cho người mới bắt đầu (P2)

Ở bài viết trước mình đã chia sẻ cho các bạn một số các bài tập về cấu trúc điều kiện và cấu trúc lặp để luyện tập. Bài viết này mình có soạn ra một số các bài tập Java cơ bản về phần mảng và hàm để các bạn có thể luyện tập thêm về phần kiến thức này nhé!

Bài tập Java cơ bản về Mảng

Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số các bài tập về mảng nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình cho một mảng có n phần tử, cho phép người dùng nhập các phần tử của mảng từ bản phím và sau đó hiển thị các phần tử đó lên trên màn hình

Bài tập 2:

 • Viết chương trình cho một mảng có n phần tử, tính tổng các phần tử có trong mảng và hiển thị trên màn hình.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho một mảng có n phần tử:
  • Chương trình cho phép người dùng nhập một số từ bàn phím
  • Kiểm tra xem số đó có trong mảng hay không?

Bài tập 4:

 • Viết chương trình cho một mảng có n phần tử. Sau đó thực hiện tính tổng các số chia hết cho 3 có trong mảng.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình cho trước một mảng số nguyên có n phần tử và tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng đó.

Bài tập 6:

 • Viết chương trình cho trước một mảng số nguyên có n phần tử. Tìm giá trị lớn nhất có trong mảng đó và hiển thị vị trí của phần tử đó.

Bài tập 7:

 • Viết chương trình cho trước một mảng các số nguyên có n phần tử và đào ngược các phần tử có trong mảng đó.

Bài Java cơ bản về hàm

Bài tập 1:

 • Xây dựng hàm nhận vào 2 số và tính tổng 2 số đó.

Bài tập 2:

 • Xây dựng hàm nhận vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số chẵn hay không?

Bài tập 3:

 • Xây dựng hàm tính tổng các số có trong mảng.

Bài tập 4:

 • Xây dựng các hàm sau tính tổng các số chia hết cho 5.

Bài tâp 5:

 • Xây dựng hàm tính tổng dãy số fibonacci.

Bài tập 6:

 • Xây dựng hàm tính giai thừa.

Bài tập 7:

 • Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố.

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status